Taloustieteen näkökulma innovaatioihin

(IPRinfo 4/2007)

Arvosteltu teos: Suzanne Scotchmer: Innovation and Incentives. MIT Press, 2004, 369 s. ISBN-13: 978-0-262-19515-7

Suzanne Scotchmer on taloustieteen professori Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä ja tunnettu tekstinsä selkolukuisuudesta. Scotchmer ei “rasita” lukijoitaan liioilla taloustieteen kaavoilla, vaan kirjoja voi lukea taloustieteisiin pintapuolisesti perehtynyt juristikin.

Monille suomalaisille Scotchmer on tuttu Hanasaaren Intellectual Property Beyond Rights -konferenssista (2004), jossa hän sekä alusti että veti yhtä oikeustaloustieteen työryhmää.

Kirjan alussa käsitellään teknologisen kehityksen historiaa ja tietoon investoimista. Myös immateriaalioikeuksista on lyhyt johdantokappale. Kirjan mielenkiintoisimmat luvut ovat 4, 5, 6 ja 10, joissa käsitellään immateriaalioikeuksien optimaalista suojaa, kumulatiivisia innovaatioita, lisensiointia, kilpailupolitiikkaa ja verkostovaikutuksia.

Kumulatiivisia innovaatioita koskeva osio on jatkoa Scotchmerin klassikoksi muodostuneelle artikkelille Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law (Journal of Economic Perspectives, 5 (1991 / Winter)). Scotchmer on tässä osiossa omimmillaan. Lisensiointia koskeva luku on myös onnistunut, ja se sisältää pätevän kuvauksen patenttipooleista.

Kirjaa voi suositella lähinnä tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita taloustieteellisestä lähestymistavasta innovaatiokysymyksiin.

Jarkko Vuorinen
Tutkija, Turun yliopisto