Taloustiede korostuu immateriaalioikeuksissa

(IPRinfo 4/2004)

Euroopan unioni on omaksunut yhä leimallisemmin roolin kotimarkkinayritysten suojelijana, arvioi yhdysvaltalainen taloustieteen professori Suzanne Scotchmer. Hänen mielestään taloustieteiden ja politiikan merkitys immateriaaliasioissa on kasvussa.

Talouselämän buumit ja vallankumoukset ovat tulleet tutuiksi professori Suzanne Scotchmerille. Hän siirtyi Harvardista Kalifornian yliopiston palvelukseen Berkeleyhin 1980-luvun lopulla.

– Silloin oli juuri alkanut biotekniikan buumi, joka näkyi erityisen hyvin Kaliforniassa. Oli bisneskiistoja ja riitoja tutkimustulosten hyödyntämisestä yrityksissä. Tehtiin paljon julkisesti rahoitettuja tutkimuksia, jotka johtivat keksintöihin. Mukana oli suuria taloudellisia intressejä, mutta niistä ei juuri keskusteltu.

Kun biotekniikan huuma viileni, alkoi digitaalinen vallankumous. Sama keskustelu alkoi uudelleen. Yhteiskuntapolitiikan (public policy) professorina Scotchmer on seurannut taloudellisten muutosten yhteiskunnallisia vaikutuksia aitiopaikalta. Yhteiskuntapolitiikan opinahjot ovat eräänlainen amerikkalaisen yliopistomaailman erikoisuus. Ne muistuttavat etäisesti Ranskan eliittikoulua ENAa (Ecole Nationale d’Administration).

– Nämä oppilaitokset syntyivät 1970-luvun alussa tarpeesta kouluttaa virkamiehiä poliittiseen ajatteluun. Koulutamme virkamiehiä, jotka sijoittuvat varsin korkealle tasolle hallinnossa. Heille opetetaan esimerkiksi talous- ja tilastotiedettä, politiikkaan tutkimusta ja instituutioiden toimintaa.

– Opetamme heille sen, mitä jokaisen kansalaisen pitäisi tietää ollakseen pätevä äänestämään, professori nauraa.

Microsoftia helppo arvostella Euroopassa

Professori Scotchmerin mielestä immateriaalioikeudet ovat nykyään tärkeä osa myös julkista politiikkaa. IPR-asiat ovat levinneet kaikille elämänaloille.

– Yhdentynyt Eurooppa on ottanut aktiivisen roolin immateriaalikysymysten harmonisoinnissa. Samalla se on tietyssä mielessä ajautunut erilleen USA:sta. Tämä on luonut globaalia keskustelua.

Scotchmer torjuu monen eurooppalaisen omaksuman näkemyksen, jonka mukaan Euroopassa kannetaan huolta kuluttajien ja Yhdysvalloissa suuryritysten intresseistä.

– Se on hyvin provokatiivinen käsitys. EU:n on helppo ottaa hyvin tiukka antitrustikanta Microsoftia vastaan, koska se ei ole eurooppalainen yhtiö. Ei pidä unohtaa, että nämä ovat poliittisia asioita, ja kaikki toimijat suojelevat myös oman alueensa tuottajia. Asioista on helpompi käydä akateemista kuin yhteiskunnallista keskustelua.

– Monessa asiassa eurooppalaiset ovat olleet vielä suojelevampia kuin amerikkalaiset, professori Scotchmer väittää.

– Esimerkiksi kaikki biolääketieteen tutkimustulokset Euroopassa on patentoitu. Jossakin määrin tämä koskee myös Yhdysvaltoja. Jos kerran veronmaksajat ovat ne jo maksaneet, miksi ne pitää patentoida? Tässä on perustavaa laatua oleva ristiriita.

Microsoftia punnittiin myös talouden kannalta

Suzanne Scotchmer on työssään voinut havaita taloustieteen merkityksen kasvaneen immateriaalioikeuksia puitaessa.

– IPR on tietenkin lähtökohtaisesti säätelyjärjestelmä, jossa instrumenttina on laki. Aikaisemmin lakimiehet keskustelivat näistä asioista ilman talousnäkökulmaa. Sanoisin kuitenkin, että taloustieteilijät ovat saaneet tärkeitä erävoittoja.

Scotchmer nostaa esimerkiksi paljon kansainvälistä julkisuutta saaneen oikeudenkäynnin Microsoftin monopoliasemasta.

– Microsoft-juttua käsitellyt tuomari totesi, että koska taloustieteilijät ovat asiasta erimielisiä, oikeus ei kirjoita tältä kannalta vahvaa mielipidettä. Hän siis tosiaan otti sen kannan, että taloudellisilla argumenteilla on merkitystä. En usko, että näin on tapahtunut aikaisemmin.

– Oikeus- ja taloustieteen liitto alkoi Yhdysvalloissa 30 vuotta sitten ja on tosi iso juttu nykyään. Laeista suuri osa on taloudellista sääntelyä, ja lainsäädännön taloudellinen sisältö tunnustetaan yhä laajemmin.

– Samalla immateriaalioikeuksien merkitys akateemisella kentällä on räjähdysmäisesti kasvanut. Niinpä IPR University Center oli hyvin kaukonäköinen luomus. Muista laittaa tämä lehteen.

__________________________________________
Suzanne Scotchmer
Ph.D. Economics, U.C. Berkeley, 1980

U.C. Berkeley: Professor of Economics 1995-, Professor of Public Policy 1989-, Assistant and Associate Professor 1986-89
Harvard University: Associate Professor of Economics 1985-86, Assistant Prof. 1981-85
Visiting Professor of Economics: New School of Economics, Moscow, University of Auckland, Université de Paris (Sorbonne) etc.
____________________________________________

EPOn neuvonantaja
Professori Suzanne Scotchmer on jäsenenä Euroopan patenttiviraston EPOn neuvoa-antavassa toimikunnassa (Advisory Board), jonka perustamisesta päätettiin viime vuonna. Ensimmäinen kokous pidetään joulukuussa.
Scotchmerin mielestä EPO oli hyvin kaukokatseinen perustaessaan uuden elimen. Tarkoituksena on mm. laatia valkoinen kirja taloustieteen merkityksestä patenttijärjestelmälle.
– Patenttivirasto on hallinnollinen eikä politiikkaa linjaava elin. Akateemisen ekonomistin on hyvin tärkeää kertoa heille, että heidän toimintansa suurimmat taloudelliset seuraukset eivät liity hallintokuluihin tai viivästymisiin. Paljon suurempi merkitys yhteiskunnan kannalta on sillä, minkälaisia inventioita tehdään tai jätetään tekemättä. Kaikella sääntelevän viranomaisen toiminnalla on poliittisia seurauksia.

Risto Paananen