Pääkirjoitus. Tekijänoikeuslaki uudistuu

LehtiarkistoIPRinfo_teemanumero_2002 Pääkirjoitus 1.8.2002

(IPRinfo, teemanumero 2002)

Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi on mittava paketti, joka sisältää sekä tietoyhteiskunnan tekijänoikeuslainsäädännön harmonisointia koskevan EU:n direktiivin kansallisen voimaan saattamisen että kahden WIPO-sopimuksen hyväksymisen. Lisäksi ehdotetaan myös useita muita merkittäviä muutoksia tekijänoikeuslakiin.

Opetusministeriön iskukykyistä Jukka Liedeksen vetämää tekijänoikeusryhmää täytyy onnitella siitä, että he pystyivät viemään suuren urakkansa läpi kireässä aikataulussa. Nyt vaikuttaa siltä, että Suomi ainoana Pohjoismaana pystyy saattamaan direktiivin edellyttämän lainsäädännön voimaan EU:n asettamassa aikataulussa eli ennen joulukuun 22 päivää tänä vuonna. Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa on jo annettu vastaavat esitykset, ja Englannissa ja Itävallassa ne annettaneen vielä tässä kuussa.

Lainuudistus ei ole suuri hanke vain määrällisesti, vaan se muuttaa myös olennaisella tavalla koko Suomen tekijänoikeuslain luonnetta. Enää ei voida puhua perinteisestä yksinoikeuksiin perustuvasta laista. Mukaan on tullut uusia elementtejä, kuten liiketoimintamenettelyjä koskeva sääntely (teknisen suojauksen suojaaminen) sekä kuluttajien käyttäytymistä ja oikeuksia koskevaa välitöntä sääntelyä.

Kehitys on osin väistämätön seuraus uudesta informaatioteknologiasta, mutta se asettaa erittäin vaativia haasteita lainsäätäjälle. Tekijänoikeuskysymykset alkavat koskettaa ja kiinnostaa myös suurta yleisöä aivan eri tavoin kuin ennen. Lainsäädännön ratkaisut eivät saa yleistä hyväksyntää, ellei pystytä luomaan toimivaa tasapainoa oikeudenhaltijoiden, käyttäjien ja kuluttajien välillä. Yhtenä osoituksena tästä on lakiehdotuksesta jo nyt käyty julkinen keskustelu.
Itse olen sitä mieltä, että eräät niistä monista merkittävistä ja erittäin niukasti perustelluista muutoksista, joita on tehty lakiesitykseen aivan viime vaiheessa virkamiesvalmistelussa, ovat omiaan järkyttämään – erityisesti kuluttajien vahingoksi – sitä tasapainoa, jota mielestäni tekijänoikeustoimikunnan keväinen mietintö (KM 2002:5) kokonaisuutena edusti.
Otan muutaman esimerkin. Piratismia koskeva sääntely, joka vielä toimikuntavaiheessa oli nimenomaan hahmotettu ratkaisemaan tullin ongelmia Venäjältä ja Virosta tuotavien tallenteiden osalta, on nyt yleinen kaikkia tuotteita (myös t-paitoja ym.) koskeva sääntely.

On kannatettavaa ja tärkeää taistella piratismia vastaan, mutta laittoman ja laillisen aineiston välinen raja ei suinkaan aina ole selvä. Epämääräisen harmaan vyöhykkeen luominen, missä kuluttajista tehdään “rikollisia”, joiden tekemisiin ei tosin yleensä puututa, nakertaa pitemmällä aikavälillä vaarallisella tavalla tekijänoikeuslainsäädännön uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Hallituksen esityksessä on kytketty kaikki 2 luvussa luetellut tekijänoikeuden rajoitussäännökset laillisesti valmistettuihin teoskappaleisiin tai välitettyihin teoksiin. Toteutuessaan sääntely johtaisi siihen, että jopa “laittoman” teoskappaleen tai teoksen siteeraamisesta voi yksityiselle henkilölle seurata hyvitysseuraamus. Sananvapauden kannalta tämä on vähintäänkin ongelmallista.

Kun tekijänoikeuslaista tulee myös kuluttajalainsäädäntöä, olisi tarpeen pohtia, miten kuluttajien asemaa parannetaan uudessa tilanteessa. Esimerkiksi Saksassa ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan teknisellä suojauskeinolla suojatussa teoksen kappaleessa on oltava asianmukainen ilmoitus siitä, miten teoksen käyttöä teknisesti on rajoitettu. Ilman tällaista varoitusta ei kuluttaja voine joutua vastuuseen siitä, että teknisen suojauksen kiertämiskieltoa on rikottu.

Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi antaa vielä eduskuntavaiheessa aiheen pohtia muun muassa edellä mainittuja kysymyksiä. IPRinfo-lehti osallistuu käytävään keskusteluun tällä teemanumerolla, jossa pyritään monipuolisesti valottamaan tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta. Tarvitsemme asiatietoon perustuvaa debattia asiasta niin nyt kuin tulevaisuudessa.
IPRinfo (ja IPR University Center) tarjoaa avoimen ja yhteisen foorumin tälle tärkeälle keskustelulle.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center