Pääkirjoitus. Maailmanlaajuinen harmonisointi?

LehtiarkistoIPRinfo_2-2004 Pääkirjoitus 21.6.2004

(IPRinfo 2/2004)
Patenttijärjestelmän kehittämisestä on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti Euroopassa. Lainsäädäntötyön aktiivisuus on kohdistunut yhteisöpatentin luomiseen ja Euroopan patenttisopimuksen kehittämiseen. Eurooppalaisessa keskustelussa on – luonnollista kyllä – painottunut eri maiden asema ja niiden intressit. Vähemmälle huomiolle ovat sen sijaan jääneet patenttijärjestelmän kehittämistavoitteet ja järjestelmän toimivuuden pohtiminen maailmanlaajuisesti.

Yhdysvalloissa on kuitenkin vastikään julkaistu kaksi kiinnostavaa raporttia. Mikko Alkio arvioi lokakuussa 2003 julkaistua US Federal Trade Commissionin raporttia To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy erikseen tässä numerossa.

Yhdysvaltalainen tiedeakatemia asetti asiantuntijatoimikunnan arvioimaan USA:n patenttijärjestelmää. Mielenkiinnolla odotettu raportti A Patent System for the 21st Century julkaistiin huhtikuun lopussa ja se ilmestyy lähiaikoina myös kirjana.

Patenttijärjestelmää koskeva raportti on erityisen kiinnostava senkin vuoksi, että Trade Commissionin raportissa on arvosteltu sitä, että patenttijärjestelmä suosii liiallisesti patentinhaltijaa kolmannen tahon kustannuksella. Patenttijärjestelmää koskevan raportin on odotettu osoittavan tulevaa kehitystä: jatketaanko patenttisuojan laajentamista ja vahvistamista (liiketoimintapatentit, biotekniikka, tietokone-ohjelmat ym) vai muuttuuko kehityksen suunta?

Raporttiin palataan tarkemmin IPRinfo-lehden seuraavassa numerossa, mutta yleisarviona voidaan tässä yhteydessä todeta, että raportti suosittaa varovaista suunnan muuttamista. Siinä painotetaan yleisesti keksinnöllisyysvaatimuksen tiukentamista ja arvostellaan erityisesti liiketoimintapatenttien käytännön keksinnöllisyysvaatimuksia.

Raportissa suositellaan lainsäädäntömuutosta, jolla luotaisiin hallinnollinen “Open Review procedure”. Ehdotetussa menettelyssä voitaisiin tutkia patentin mitättömyysväite suhteellisen pienin kustannuksin ja väitteen ratkaisisivat hallinnolliset patenttiviraston tuomarit. Raportissa pidetään muutoinkin tärkeänä yhdysvaltalaisen patenttiviraston aseman ja resurssien vahvistamista.

Raportissa arvostellaan myös sitä, että niin sanottu tutkimuspoikkeus eli patentoidun keksinnön käyttö tutkimuksessa, on jäänyt liian suppeaksi. Siinä pidetään tarpeellisena varjella niitä, jotka käyttävät patentoituja keksintöjä julkisrahoitteisessa tutkimustoiminnassa, joutumasta vastuuseen loukkauksesta.

Erityisen mielenkiintoista on, että raportissa vaaditaan patenttijärjestelmien harmonisointia Yhdysvaltain, Japanin ja Euroopan välillä. Siinä viitataan tarpeeseen vihdoin yhdenmukaistaa USA:ssa noudatettavan “first-to-invent” ja muun maailman noudattaman “first-to-file” -järjestelmien väliset erot. Samalla olisi ratkaistava uutuuden suoja-aikaa eli grace periodia koskeva kysymys eli yhdenmukaistaa mahdollisuus ensin julkaista keksintö ja vasta sen jälkeen – määrätyn ajan sisällä – hakea patenttia.

Harmonisointiin olisi raportin mukaan pyrittävä trilateraali- tai bilateraali-pohjalta ellei harmonisointi etene monikansallisissa neuvotteluissa. Raportissa hyväksytään harmonisoinnin lähtökohdaksi, että USA joutuisi luopumaan “first-to-invent” -järjestelmästään.

Raportti on vain ensimmäinen askel patenttijärjestelmien laajapohjaiseen harmonisointiin. Euroopan olisi kuitenkin syytä vastata haasteeseen ja pitää patenttijärjestelmien maailmanlaajuista yhdenmukaistamista vahvasti esillä. Heinäkuun alussa aloittava Euroopan patenttiviraston uusi johtaja Alain Pompidou on merkittävien haasteiden edessä niin maailmanlaajuisen harmonisoinnin edistämisessä kuin eurooppalaisen järjestelmän toimivuuden kehittämisessäkin.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

Federal Trade Commissionin raportti To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and PolicyA Report by the Federal Trade Commission, October 2003:
http://www.ftc.gov/reports/index.shtm

Tiedeakatemian / STEP-projektin raportti verkossa maksutta luku kerrallaan A Patent System for the 21st Century by Stephen A. Merrill, Richard C. Levin & Mark B. Myers (Editors); Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy, National Research Council:
http://books.nap.edu/catalog/10976.html