Opas verkkokaupan perustamista suunnitteleville

(IPRinfo 1/2003)

Arvosteltu teos: Martin von Willebrand: Kauppapaikka verkossa – perustaminen, kehittäminen ja markkinointi. WSOY Lakitieto. Helsinki 2002.

Martin von Willebrand työskentelee Asianajotoimisto HH Partners Oy:ssä ja joutuu työssään käytännössä tekemisiin verkkokauppaan liittyvien kysymysten kanssa. Hän on myös tutkinut aihetta ja suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon.

von Willebrand hyödyntää teoksessaan Kauppapaikka verkossa sekä teoreettista tietämystään että käytännön kokemustaan. Teoksessa käsitellään omissa kappaleissaan perusteellisesti verkkokaupan suunnittelua, markkinointia verkossa ja informaation välittämistä, verkkotunnuksia ja verkkoviestintää. Varsinkin teoksen keskeiset kappaleet toimivat myös itsenäisinä osioina niille, jotka tarvitsevat tietoa vain joltakin tietyltä alueelta.

von Willebrand on kerännyt taulukkojen muotoon esimerkiksi verkkokaupan suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja – osittain samalla selittäen, mitä toimenpiteet käytännössä tarkoittavat. Samoin analyysit siitä, minkälaisiin seuraamuksiin ja riskeihin laiminlyönnit johtavat, ovat käyttäjien kannalta selkeitä ja havainnollisia.

Vaikka teoksessa nimensä mukaisesti keskitytään kauppapaikkaan verkossa, käydään siinä luontevasti läpi esimerkiksi markkinointiin ja kaupankäyntiin liittyviä yleisiä periaatteita. Tämä korostaa miellyttävällä tavalla sitä tosiasiaa, että verkkokaupassa on voimassa samat säännökset kuin kaupassa yleensä.

von Willebrandin teos on kauppapaikkaa verkossa suunnitteleville ja heitä neuvoville oivallinen opas.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center