Näppärä taskukirja

(IPRinfo 1/2009)

Arvosteltu teos: Richard Hacon, Jochen Pagenberg (ed.): Concise European Patent Law, Second Edition, Wolters Kluwer 2008, p. 657. ISBN 978-90-411-2745-7.

Kompaktin kirjan pääsisältö on Euroopan patenttisopimus nykyisessä muodossaan (European Patent Convention 2000, EPC 2000) ja sen soveltamissäännökset (Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000).

Mukana ovat myös EU:n lainsäädäntö ja patenttiyhteistyösopimus (Patent Cooperation Treaty, PCT) ja patenttilakisopimus (Patent Law Treaty, PLT). Sopimukset, soveltamissäännökset ja EU:n lainsäädäntö ovat kirjassa kokonaisuudessaan.

Kirja on tehty kommentaarin muotoon, mutta ainoastaan niitä artikloja ja säännöksiä, jotka käytännössä edellyttävät tulkintaa, on kommentoitu. Esimerkiksi EPC-artiklaa 56 (Inventive Step) on käsitelty 11 sivun verran ja artiklaa 84 (Claims) seitsemän sivun verran, mutta artikla 85 (Abstract) on kuitattu kuudella rivillä.

Kommentit sisältävät myös runsaasti viittauksia sekä EPOn valituslautakuntien, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen että kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön.

Valitun kirjoitustavan vuoksi kirja ei tarjoa kovin suurta lukuelämystä patenttien kanssa ammatikseen työskenteleville. Kirja onkin käyttökelpoinen niille, jotka tarvitsevat perustietoa eurooppalaisesta patenttijärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Kirja lunastaa hyvin lupauksensa toimia nopeana oppaana eurooppalaiseen patenttijärjestelmään.

Kirja on osa Kluwerin julkaisemaa sarjaa Concise IP Series: Concise Commentary of European Intellectual Property Law. Koko sarjan toimituskuntaan kuuluvat Thomas Dreier, Charles Gielen ja Richard Hacon.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center