Lyhyesti

(IPRinfo 3/2002)

Julkaisu: Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on julkaissut tuhdin tietopaketin otsakkeella “Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä”. Yhteensä 849 sivua käsittävä teos sisältää 34 artikkelia eurooppaoikeuden eri osa-alueilta, mukaan lukien immateriaalioikeus. Kirjoittajina ovat toimineet eurooppaoikeuden asiantuntijat yliopistoista, tuomioistuinlaitoksesta, asianajotoimistoista ja Suomen ja EU:n virkamieskunnasta. Teos on omistettu edesmenneen professori Kari Joutsamon muistolle. Kirjan myynnistä saatavat tulot käytetään eurooppaoikeuden tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Petri Helander, Juha Lavapuro, Tuomas Mylly (toim.): Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Kokoomateosten sarja: Juhlajulkaisut A:11

IPR-väitöksiä Helsingin yliopistossa

Pitkän tauon jälkeen Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on taas väitelty immateriaalioikeudesta. Elokuun viimeisenä päivänä OTK, VT Marcus Norrgård puolusti väitöskirjaansa Interimistiska förbud i immaterialrätten. Vastaväittäjinä toimivat oikeusneuvos Gustaf Möller ja professori Claes Sandgren (Tukholman yliopisto) ja kustoksena professori Dan Frände.

Pari viikkoa myöhemmin, 13.9.2002, OTL Jukka Palm väitteli aiheesta “Tavaramerkki, alkuperä ja kilpailu”. Vastaväittäjänä oli dosentti Jukka Kemppinen ja kustoksena professori Martti Castrén.
Kummastakin kirjasta esitetään arvio IPRinfon numerossa 4/2002.