Lyhyesti

Yhteisöpatenttiasetusehdotuksen kohtalo ei vieläkään selvinnyt

EU:n sisämarkkinaneuvosto käsitteli Brysselissä 21.5.2002 pitämässään kokouksessa mm yhteisöpatenttiasetusehdotusta. Käsittelyn pohjana oli Espanjan puheenjohtajamaana tekemä ehdotus (asiakirja 8782/02). Ehdotuksessa oli ongelmakysymyksinä poimittu kansallisten virastojen asema, käännösvelvollisuudet, vuosimaksujen jakaantuminen sekä tuomioistuinjärjestelmä.

Kansallisten virastojen asema pyritään ehdotuksessa turvaamaan siten, että ne voisivat ottaa vastaan hakemuksia. Lisäksi ei-EPO-kieliset virastot voisivat tehdä hakemuksen uutuustutkimuksen. Kansallisten virastojen asemaa turvaisi myös sen, että vuosimaksuista osa tulisi kansallisille virastoille ja että hakemuksiin liittyvästä työstä suoritettaisiin niille korvaus.
Kielikysymyksen ratkaisuksi esitetään, että EPO kielten lisäksi vaatimukset tulee kääntää kaikille kielille. Lisäksi ei-EPO-kielinen käännös esitetään tehtäväksi järjestelmän kustannuksella. Tuomioistuinkysymys on edelleen ehdotuksen ”kohtalon kysymys”. Espanjan ehdotus ei sisällä asiasta yksityiskohtaisia malleja. Jäsenvaltioiden näkemykset jakautuvat hajautetun ja keskitetyn mallin välillä.

Neuvosto hyväksyi asiakirjassa esitetyn yhteisen poliittisen lähestymistavan. Neuvosto korosti kuitenkin, ettei mistään ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Suurin kiistakysymys on edelleen tuomioistuinjärjestelmä.

Suomessa eduskunta on ennen sisämarkkinaneuvoston kokousta antamassaan kannanotossa korostanut hajautettuja piirteitä sisältää, kansallisia resursseja hyödyntävää tuomioistuinjärjestelmä mallia. Lisäksi eduskunta on lähtenyt siitä, että valmisteluun tulee tältä osin ottaa mukaan oikeusjärjestelmään perehtyneet asiantuntijat. (MLM)

Markkinaoikeus aloitti toimintansa

Markkinaoikeus aloitti toimintansa 1.3.2002. Tuomioistuimessa on ylituomari ja neljä markkinaoikeustuomaria. Lisäksi tuomioistuimessa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä.

Valtioneuvosto nimitti 21.3.2002 asiantuntijajäseniksi eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa ja muussa laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn: – yliopistolehtori, OTK, KTM Johan Bärlund
– edunvalvontayksikön päällikkö, OTK Hannu Kivipato
– pääsihteeri, VT Marja-Leena Mansala
– toimitusjohtaja, OTK Tiina Oksala-Leino
– lakimies, VT Paula Paloranta
– johtava lakimies, OTK Tuula Sario
– yliopistolehtori, OTL Klaus Viitanen
– lakimies, OTK Pentti Viljakainen.

Kilpailunrajoituksista annetussa laissa ja julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn nimitettiin asiantuntijajäseniksi:
– tutkimuspäällikkö, KTT Ville Aalto-Setälä
– OTL, VT Antti Aine
– Päälakimies, VT Risto Airikkala
– Ylitarkastaja, VT Tarja Jaakkola
– Tutkija, VTL Eero Lehto
– DI, OTK Aulis Salin
– Kauppaoikeuden professori, OTT Matti Sillanpää
– Lakimies, OTK (väit.) Olavi Sulkunen.

Markkinoikeuden tuomarinimityksiä odotellaan yhä. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa täysistunnossaan 28.5.2002. Nimitykset tulevat todennäköisesti tuomarivalintalautakunnan käsittelyyn 12.6. pidettävässä kokouksessa.
Markkinaoikeuden ylituomarina toimii Kaisa Meriluoto 31.8.2002 asti eli lain nojalla siirrettynä aikaisemman markkinatuomioistuimen ylituomarin viran määräajan loppuun. Määräaikaisina markkinaoikeustuomareina, ylituomarin kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan nimittäminä, toimivat Irma Telivuo, Olli Mäkinen, Minna Hammarberg ja Mika Pohjonen.
Markkinaoikeus toimii osoitteessa Erottajankatu 1-3 (postiosoite PL 118, 00131 Helsinki), p. 09 6840550.

Markkinaoikeuden nettisivut sijaitsevat osoitteessa http://www.markkinaoikeus.fi/fi/.

ECTA-kokous Suomessa

ECTAn (European Communities Trade Mark Association) vuotuinen kokous pidettiin Helsingissä 5.-8.6.2002. Kokouksen asiateemaksi oli valittu ”Baby-Dry – Will it hold water?” Varsinaisten tavaramerkkikysymysten lisäksi kokouksessa käsiteltiin myös mallioikeutta ja sopimattoman menettelyn ja immateriaalioikeuden yhtymäkohtia.
Luennoitsijoiden joukossa olivat professori Marianne Levin, professori Niklas Bruun, OHIMin pääjohtaja Wybbo de Boer, I asteen tuomioistuimen tuomari Virpi Tiili, Saksa patenttituomioistuimen tuomari Marianne Gabrucker sekä useita muita asiantuntijoita. Kokouspaikkana oli Finlandia-talo. Kokoukseen osallistui yli 500 osanottajaa ja yli 100 seuralaista. Kokousta suosi koko ajan lämmin ja aurinkoinen sää. (MLM)

Lisätietoa ECLAsta osoittessa
http://www.ecta.org/