Kirja perinnetiedon suojaamisesta. Kirja-arvostelu

(IPRinfo 1/2012)

Arvosteltu teos: Daphne Zografos: Intellectual property and traditional cultural expressions. Edward Elgar, 2010. 242 s. ISBN 978- 1-84844-406-5.

Immateriaalioikeuden ja perinnetiedon välinen kytkentä puhuttaa kansainvälisesti sekä WIPOssa (World Intellectual Property Organisation) että yliopistomaailmassa. Isossa-Britanniassa, Readingin yliopistossa opettava oikeustieteen tohtori Daphne Zografos tarkastelee perinnetiedon (traditional cultural expressions, TCE) suojaamista tekijänoikeuden, tavaramerkkien, takuu- ja yhteismerkkien, maantieteellisten merkkien sekä vilpillisen kilpailun kannalta.

Kirjassa kerrataan perinnetietoon liittyvä kansainvälinen valmistelu. WIPO on nostanut kysymyksen perinnetiedon suojaamisesta uudelleen tarkemman tarkastelun kohteeksi 1998, mutta yhteisymmärrystä ei kysymyksen ratkaisemisesta ole toistaiseksi saavutettu.

Kirja antaa hyvän yleiskäsityksen perinnetiedon suojaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Kirjoittaja analysoi kunkin suojamuodon sopivuutta perinnetiedon suojaamiseen. Kirjaan on myös koottu perinnetietoon liittyviä esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Loppupäätelmänä Zografos esittää, että alkuperää ilmaisevat suojamuodot kuten tavaramerkki, yhteismerkki ja maantieteelliset merkit sopivat parhaiten suojaamaan myös perinnetietoa. Nämäkään eivät täysin tyydyttävästi suojaa perinnetietoa, mutta tarjoavat siihen nopean, käytännöllisen ja tehokkaan keinon.

Suomessa on hyvin vähän tutkittu perinnetietoon ja geneettiseen perimään liittyviä kysymyksiä sekä niiden suojaamista. Vuonna 2011 Yovana Reyes Tagle väitteli Helsingin yliopistossa aiheenaan “The Protection of Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources: the Role of Databases and Registers”. Zografos tuo tervetulleen lisän myös suomalaisille tarkastelemalla muita perinnetiedoksi luettuja alueita immateriaalioikeuden kannalta.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center