IPR-osaaminen kansalaistaidoksi: Kysyntälähtöisyys korostui juhlaseminaarissa

(IPRinfo 3/2009)

Kukin maa järjestää omanlaistaan ohjelmaa juhlistaakseen Maailman henkisen omaisuuden päivää (MHOP) 26.4. Suomessa järjestettiin jo kolmannen kerran Innovaatioparlamentti, nyt Turussa. Pääjuhla oli 24.4.2009 Helsingin kauppakorkeakoulun juhlasalissa.

Useat seminaaripuhujat ja etenkin Innovaatioparlamentti korostivat koulutuksen merkitystä IPR-osaamisen lisäämisessä. Immateriaalioikeuksien tuntemuksen tulisi olla itsestään selvä osa kansalaistaitoja, joten niiden tulee kuulua kaikkien oppilaitosten ja koulutusasteiden opetusohjelmiin.

Aalto-yliopistossa nuoret mukaan innovaatioprojekteihin
Useissa MHOP-semimaarin puheenvuoroissa viitattiin John Kaon tuoreeseen artikkeliin (Harvard Business Review, March 2009), jossa hän tarkastellessaan erilaisia innovatiivisuutta edistäviä malleja ylisti Aalto-yliopiston konseptia.

Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Hannu Seristö korosti luovuutta myös tieteessä sekä monialaisten tiimien, moniosaajien tarvetta. Perinteisten laatukriteerien rinnalle hän nosti tuotteen haluttavuuden.

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri puolestaan muistutti, miten tärkeää on saada opiskelijat, nuoret, mukaan: merkittävimmät innovaatiot luodaan yleensä alle 40-vuotiaina.

Yritysyhteistyön merkityksestä hän oli yhtä mieltä Berkeleyn yliopiston varakansleri Beth Burnsiden kanssa. Jo patentoitujen innovaatioiden kaupallistamiseen oli Berkeleyssä todettu ulkoinen lisensointi kalliiksi. Niinpä yliopistolle on perustettu oma “yhden luukun periaatteella” toimiva toimisto, joka hoitaa kaikenlaisia kumppanuuksia elinkeinoelämän kanssa.

WIPOn pääjohtaja Francis Gurry osallistui videotallenteen kautta. Hän kutsui niin sanottujen vihreiden innovaatioiden edistämiseksi kaikki toimijat yhteistyöhön keksinnön kaupallistamisketjussa: teknologian, muotoilun ja brändäyksen suunnittelijat.

Keksintöjä kehiteltävä käytännön tarpeiden pohjalta
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valtiosihteeri Mikko Alkio vakuutti, että lama ja elvytystoimet eivät jyrää innovaatiostrategian täytäntöönpanoa. Päinvastoin, rahoitusta on lisätty mm. Tekesille.

Kasvuyrittäjyyttä tuetaan. Peräti 43 tiimiä jätti hakemuksen TEM:n Vigo-yrityskiihdyttämöohjelman aiehakuun keväällä. Suurin huolenaihe on se, ettei innovaatioita edelleenkään kehitetä aidon kysyntälähtöisesti, joten koko ajattelutapa kaipaa uudistumista.

Innovaation kehittämisestä toimivaksi tuotteeksi kertoi Tuomas Laatikainen Luovaliike Oy:stä. Yritys on kesällä 2008 tuonut markkinoille asiakaslähtöisesti kehitetyn kotihoidon tietojärjestelmän (HOTI), joka on eräänlainen mobiiliälypuhelin.

Pääjuhlassa jaettiin jälleen Konsta-tunnustuspalkinnot keksintö- ja innovaatiotoiminnan esimerkillisille edistäjille (ks. Lyhyesti-palsta s. 38). Lopuksi esiteltiin vielä Innovaatioparlamentin suositukset kilpailukyvyn ja IPR-osaamisen parantamiseksi. (ks. s.31)

Lähes kaksi päivää erilaisia IPR-puheenvuoroja kuultuani olen innovaatioparlamentin kanssa samaa mieltä: koulutusta lisää, paljon ja nopeasti. Perusfaktat tuntuvat olevan hukassa monelta vaikuttajaltakin. Tunteikas vetoaminen oman käsityksen puolesta ei vakuuta, jos argumentoinnin perustana ovat tosiasioiden sijasta mielikuvat.

Innovaatioparlamentin suositukset on luvattu myöhemmin julkaista Suomalaisten keksijöiden tukiyhdistyksen kotisivulla:
http://www.keksijoidentuki.fi/