Helsinki AIPPI 2002 Symposium onnistui hyvin

(IPRinfo 2/2002)

Suomen AIPPI ry järjesti jo perinteiseksi käyneen kansainvälisen symposiumin 17.-19.3.2002. Symposiumin aiheena oli Back to Basics: Novelty and Technical Character in Patents. Symposiumiin osallistui 182 henkilöä, joista kaukaisimmat olivat Kiinasta ja Brasiliasta.

Symposiumin suunnittelun lähtökohdaksi oli otettu bioteknologian ja informaatioteknologian aloilla tapahtunut ja edelleen tapahtuva voimakas teknologinen kehitys. Kehitys on synnyttänyt uusia yritystoiminnan muotoja, joiden myötä yritysten on ollut muutettava totuttuja strategioitaan.

Patentoinnin periaatteet ovat kehittyneet eri suuntiin erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Erityisesti käsitteisiin “novelty” ja “technical character” ja niiden tulkintaan liittyy uusia ja mielenkiintoisia haasteita.

Tarve keskustelulla ja vertailla alueellisia ja kansallisia järjestelmiä on voimakas, koska patentointi on voimakkaasti kansainvälistynyt. Myös paine yhtenäisen eurooppalaisen patenttijärjestelmän aikaansaamiseen lisää keskustelun tarvetta.
Symposiumin tarkoituksena oli koota yhteen parhaat mahdolliset asiantuntijat keskustelemaan edellä olevista teemoista. Symposiumin suunnitteluryhmän muodostivat professori Niklas Bruun, asianajaja Rainer Hilli, patenttiasiamies Pia Hjelt, johtaja Urho Ilmonen ja Marja-Leena Mansala. Symposiumin käytännön toimivuudesta paikan päällä vastasi tehokas sihteeristö, jonka vetäjänä toimi Enni Heikintalo.

Asiantunteva puhujakaarti

Symposiumin luennoitsijoiden joukko oli monipuolinen ja asiantunteva. Symposiumin merkittävyyttä korosti se, että symposiumin avasi kauppa- ja teollisuusministeriön ylijohtaja Bo Göran Eriksson. Luennoitsijoina olivat professori Joseph Strauss, Max Planck Institut, professori Are Stenvik, Oslon yliopisto, asianajaja Oliver Jan Jüngst, Andersen Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Eurooppa patenttiasiamies Christopher Mercer, Carpmaels & Ransford, asianajaja Kenneth R. Adamo, Jones Day Reavis & Pogue, professori Jan J. Brinkhof, Stibbe, johtaja Katarina Lundblad Vannesjö, Advice IPR. Suomalaista osaamista edustivat Niklas Bruun, Urho Ilmonen ja professori Jukka Kemppinen. Asianajaja Thierry Calame esitteli Novelty ja Technical Character -käsitteiden käsittelyä kansainvälisen AIPPIn toiminnassa.

Symposiumin päätti paneelikeskustelu, johon osallistuivat kaikki luennoitsijat Kemppisen puheenjohdolla.
Luentojen, paneelin ja käytyjen keskustelujen perusteella yhteenvedonomaisesti voi symposiumin loppupäätelmäksi tiivistää, että patenttijärjestelmä on vähintäänkin osittaisessa kriisissä. Järjestelmä on uusien teknologioiden ja niiden nopean kehityksen kannalta hidas, kallis ja siihen liittyy oikeudellinen epävarmuus suojan pysyvyydestä.
Varsinkin lääkepatenttien yhteydessä käynnissä oleva keskustelu kehitysmaiden oikeudesta hyödyntää esimerkiksi pakkolisenssin perusteella patenttisuojan piirissä olevia tuotteita tuo uuden lähestymistavan patenttijärjestelmään. Kansainvälisten patenttijärjestelmien kehittäminen vaikuttaa tässä tilanteessa välttämättömältä järjestelmien toimivuuden kannalta.

AIPPI on perinteisesti ollut asiantuntijoiden kohtauspaikka. Sekä bioteknologian että informaatioteknologian kehitys on herättänyt entistä voimakkaammin patentointiin liittyvät eettiset ja taloudelliset kysymykset. Eräänä osoituksena on edellä mainittu keskustelu kehitysmaiden oikeuksista.

Symposiumissa pohdittiin myös sitä, tulisiko myös AIPPIn ottaa osaa käynnissä olevaan kansalaiskeskusteluun patentointiin liittyvistä kysymyksistä vai pitäytyä ainoastaan asiantuntijoiden foorumina.
Symposiumin yhteydessä järjestettiin kaksi vastaanottoa, joiden yhteydessä osanottajilla myös oli erinomainen mahdollisuus seurusteluun: sekä vanhojen tuttavuuksien uusimiseen että uusien solmimiseen.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center