Diplomaattikokous käsitteli EPC:n uudistamista

(IPRinfo 4-2000)

Euroopan patenttisopimuksen (EPC) muuttamiseen tähdännyt jäsenmaiden diplomaattikokous pidettiin 20 – 29.11.2000 Münchenissä. Uudistuksen tarkoituksena oli varovaisesti modernisoida liki 30 vuotista sopimusta säilyttäen kuitenkin sekä sisällön että menettelyn osalta hyväksi havaitut piirteet.

Periaatteellisesti merkittävä oli ehdotus useiden aikaisemmin sopimuksen artikla tasolla säänneltyjen asioiden siirtäminen sovellussääntöihin. Menettely sovellussääntöjen muuttamisessa on vähemmän raskas kuin koko sopimuksen muuttamisessa. Muutosta olikin perusteltu nimenomaan sillä, että muutoksiin reagoiminen on helpompaa ja järjestelmä pysyy joustavana.

Päätösvaltaa sopimuksen muuttamiseksi siirrettiin selvästi hallintoneuvostolle. Tarkoituksena on ollut luoda menettely, joka mahdollistaa joustavuuden harmoinisointiin esim. EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kanssa.

Hallintoneuvosto voi tämän jälkeen periaatteessa päättää kaikista patenttisopimuksen asiasisältöön kuuluvista asioista. Muutoksen dramaattisuutta kuitenkin lieventää se, että kaikkiin sopimuksen asiasisältöä muuttaviin ratkaisuihin vaaditaan, että kaikki sopimusvaltiot ovat hallintoneuvostossa läsnä ja ne ovat yksimielisiä muutoksesta.

Tämän lisäksi sopimusvaltioilla on 12 kuukautta aikaa katua suostumustaan, ja tämä jälkikäteen ilmoitettu kieltäytyminen merkitsee alkuperäisen päätöksen kumoutumista.

Etukäteen ehkä mielenkiintoisimmat ehdotukset liittyivät tietokoneohjelmien patentointikiellon kumoamiseen sekä ekvivalenssiopin esitteleminen patentin tulkintaa koskevan artiklan tulkintapöytäkirjassa.

Tietokoneohjelmien patentit ratkaistaan myöhemmin

Tietokoneohjelmia ei poistettu ei-patentoitavien keksintöjen listalta. Asia siirrettiin ns. toiseen koriin ja se otetaan käsiteltäväksi myöhemmin – ajankohtaa ei tosin vielä määritelty.

Päätös johtui ainakin osaltaan EU:n piirissä meneillään olevasta tietokoneohjelmien patentoitia koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Päätöksellä ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä EPO:n käytäntöä tietokoneohjelmien patentoinnin osalta. EPO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi kokouksen loppupuheenvuorossaa, että patenttia ei myönnetä tietokoneohjelmalle tai business method’lle, joka ei ole luonteeltaan tekninen.

Ekvivalenssille määritelmä

Myös artiklaa 69 koskevan tulkintapöytäkirjan käsittely yritettiin siirtää toiseen koriin. Tulkintapöytäkirja kuitenkin hyväksyttiin, mutta huomattavasti ehdotettua lievemmässä muodossa. Hyväksytyn sanamuodon mukaan ekvivalenssi määriteltiin seuraavasti:

”For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

Hyväksymättä jäi niinikään tulkintapöytäkirjassa ehdotettu määritelmä suojaa rajoittavien lausuntojen huomioon ottaminen patenttisuojaa määriteltäessä (USA:ssa tunnettu File Wrapper Estoppel).

Patenttisopimukseen hyväksyttiin lisäys, jonka mukaan myös osa jäsenvaltioista voi tehdä keskenään sopimuksia. Mainitun laiset sopimukset voisivat koskea esimerkiksi käännöksistä luopumista tai yhteisen oikeudenkäyntijärjestelmän luomista.

Vaikka kaikkia muutoksia ei hyväksyttykään, kysymyksessä oli kuitenkin merkittävistä muutoksista patenttisopimukseen. Muutosten aikaansaamista varmaankin kiirehti sopimukseen liittyvien maiden määrän odotettavissa oleva lisääntyminen.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana oli pääjohtaja Martti Enäjärvi (PRH), varapuheenjohtajana hallitusneuvos Tuomas Aho (KTM) sekä jäseninä linjanjohtaja Pekka Launis (PRH), hallitussihteeri Markku Jänkälä (KTM) ja apulaisjohtaja Maarit Löytömäki (PRH).

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center