AIPPIn toimeenpanokomitean aiheena yhteisomistajuus

(IPRinfo 4/2007)

Kuumuus oli ensimmäinen asia, joka iski tajuntaan Singaporessa. Suomen syksystä yli 30 asteen kosteaan kuumuuteen oli pitkä harppaus. AIPPIn (International Association for the Protection of Intellectual Property) päätösvaltaa käyttävän eksekutiivikomitean kokouksessa Suomella oli edelleen ryhmän puheenjohtajan lisäksi kuusi äänivaltaa käyttävää osanottajaa eli delegaattia.

Valmistellut kysymykset
Kansallisesti valmistellut kysymykset olivat tällä kertaa
Q 193 Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications
Q 194 The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation
Q 193 Limitations of the Trademark Protection

Viime aikoina omaksutun käytännön mukaisesti kustakin kysymyksestä oli toimitettu kansallisille ryhmille yhteenvetoraportti ennen kokousta. Tämän pohjalta oli myös käyty alustava kirjeenvaihto kannanotosta. Menettely nopeuttaa asioiden käsittelyä ja antaa enemmän aikaa keskustelulle. Folke Johansson (Director, Product Technologies IPR Portfolio, Nokia Group) osallistui Q 193 käsittelyyn, professori Niklas Bruun (IPR University Center) kysymyksen Q 194 käsittelyyn ja asianajaja Petri Eskola (Backström & Co Oy) Q 195 käsittelyyn.

Kustakin asiasta annettiin kokouksen päätteeksi AIPPI-kannanotto eli resoluutio. Jälleen kerran osallistuminen sekä kansallisten raporttien valmisteluun että työryhmätyöskentelyyn kokouksessa antoivat sisällöllisesti eniten. Varsinkin yhteisomistajuutta koskeva kysymys herätti vilkasta keskustelua ja jakoi mielipiteitä. Resoluutiossa todetaankin, että AIPPI jatkaa tämän kysymyksen käsittelyä.

Erityiskysymykset
Kokouksessa käsiteltiin lisäksi useita muita erityiskomiteoiden (Special Committee) valmistelemia asioita. Erityiskomiteoiden määrä on lisääntynyt viime vuosien nopean kehityksen vuoksi. Nopeat kannanotot vireillä oleviin uudistushankkeisiin edellyttävät nopeaa valmistelua. Kokouksessa annetut resoluutiot löytyvät AIPPIn kotisivulta.

Sosiaalista elämää
Kokouksen yhteydessä on aina erinomainen tilaisuus solmia yhteyksiä muiden maiden immateriaalioikeusharrastajien kanssa. Singaporessakin oli mahdollisuus sekä yhteisissä tilaisuuksissa että paikallisten toimistojen erikseen järjestämissä tilaisuuksissa vaihtaa ajatuksia eri puolilta maailmaa tulevien alan asiantuntijoiden kanssa.

Mielenkiintoisin retki tehtiin Singaporen eläintarhaan pimeän aikana. Eläintarha on läpileikkaus eri maanosien eläimistöstä. Pimeässä, oikealla tavalla valaistuna, retki oli elämys.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center