Yrittäjä ongelmissa käytettyään tuotteessaan kuuluisan näyttelijän nimeä ja kuvaa

19.8.2020
Hunaja

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt keskustelua chileläisen pienyrittäjän tilanne tämän markkinoitua hunajaa näyttelijä Mel Gibsoniin viittaavalla tuotenimellä ja kuvalla.

Chileläinen yrittäjä on joutunut ongelmiin markkinoituaan tuotteitaan tuotenimellä Miel Gibson. Kyseessä on espanjankielisen, hunajaa tarkoittavan miel-sanan sekä näyttelijä Mel Gibsonin nimen yhdistelmä. Tuotteiden pakkaukset oli varustettu elokuvasta Braveheart – taipumaton (1995) otetulla näyttelijän kuvalla ja sloganilla ”Only to the brave”.

Näyttelijän oikeudelliset edustajat lähestyivät yrittäjää sähköpostitse uhaten tätä oikeudellisilla toimenpiteillä, mikäli tuotteita ei vedetä välittömästi pois markkinoilta.

Näyttelijää edustavan toimiston juristi kommentoi tilannetta toteamalla, että elokuvasta otetun pysäytyskuvan käyttämiseen tai jäljentämiseen tarvitaan elokuvan julkaisseen studion lupa. Reagoinnin tarkoituksena ei hänen mukaansa ole estää ketään hankkimasta elantoa tai perustamasta yritystä, mutta käytön luvallisuuden varmistaminen edellyttää kuitenkin yhteydenottoja asianmukaisiin tahoihin sekä tiettyjen selvitysten suorittamista.

Yrittäjä on sittemmin lähestynyt Mel Gibsonia sosiaalisessa mediassa saadakseen tältä henkilökohtaisen luvan kuvan käyttämiseen. Näyttelijä ei vielä näytä kuitenkaan kommentoineen asiaa.

Vastaavaa tilannetta voitaisiin kotimaisen lainsäädännön näkökulmasta arvioida tekijänoikeuslain ja tavaramerkkilain valossa. Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen – esimerkiksi elokuvateoksen – on tähän tekijänoikeus. Edelleen lain 2 §:n mukaan tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kyseiset säännökset ovat relevantteja sen tahon näkökulmasta, jolla on tekijänoikeus hyödynnettyyn elokuvan kuvaraitaan.

Tunnusmerkkioikeudellisesta näkökulmasta asiaa koskee suostumuksenvaraisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita sääntelevä tavaramerkkilain 13 §. Säännöksen mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos sen käyttö loukkaisi tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta teokseen taikka jos se luo mielikuvan toisen aiemmasta nimestä tai muotokuvasta. Nämä tunnusmerkkioikeudelliset säännökset huomioivat tekijänoikeudenhaltijan ohella myös sellaisen yksityishenkilön – tässä tapauksessa näyttelijän – intressit, jonka kuvaa on hyödynnetty.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa YLE, BBC, Reuters sekä The New York Times.

(JT)

Kuva: Chinh Le Duc, Unsplash