Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta ratkaisu Googlen ja Oraclen väliseen tekijänoikeuskiistaan

6.4.2021

Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi kumoamaan äänin 6-2­­ alemman tuomioistuimen päätöksen, jossa Googlen menettelyä, jolla tämä oli sisällyttänyt Androidiin Oraclen ohjelmistokoodia, ei oltu pidetty fair use -poikkeuksen sallimana.

Unsplash.com / Claire Anderson

Yhtiöiden välinen kiista on perua jo vuodesta 2010, jolloin Oracle haastoi Googlen oikeuteen tekijänoikeusloukkauksesta. Googlea syytettiin kanteessa Java-ohjelmiston plagioinnista, kun tämä oli Androidin luontia varten väitetysti kopioinut kyseessä olevasta Java-koodista 11 330 riviä järjestämistapoineen.

Google ei väittämänsä mukaan ollut kopioinut tietokoneohjelmaa, vaan käyttänyt Java-ohjelmistokoodista tietokoneohjelman tai -alustan toimintaan tarvittavia elementtejä. Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki ei sanamuotonsa mukaan suojaa toimintatapoja (method of operation).

Korkeimman oikeuden enemmistö päätyi katsomaan, että Googlen toiminta oli fair use -poikkeuksen mukaista. Oraclen koodin tekijänoikeudellisen täytäntöönpanon sallimisen katsottiin olevan haitallista suurelle yleisölle ja rajoittavan tulevien tietokoneohjelmien luovuutta. Korkein oikeus piti Googlen kopiointia uudistavana ja Oraclen koodia katsottiin olevan muunnellun tavalla, joka auttaa ohjelmistokehittäjiä luomaan uusia tietokoneohjelmia.

Korkeimman oikeuden oli alun perin tarkoitus vastata kahteen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys koski sitä, olivatko kyseessä olevat ohjelmistokoodin rivit suojattavissa tekijänoikeudella. Mikäli näin oltaisiin todettu, oli toisen kysymyksen tarkoitus koskea sitä, oliko koodirivien käyttö fair use -poikkeuksen sallimaa. Ratkaisussa ei kuitenkaan lopuksi päädytty ottamaan kantaa kysymyksistä ensimmäiseen.

Google vältti korkeimman oikeuden ratkaisun myötä vahingonkorvaukset, joiden määräksi on arvioitu useita kymmeniä miljardeja.

Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa Reuters sekä The New York Times.

(JT)