WIPO:n World Intellectual Property Indicators 2020 -raportti julkaistu

14.12.2020

Jokavuotisessa raportissa kerätään ja analysoidaan IP-dataa noin 150 kansallisesta ja alueellisesta teollis- ja tekijänoikeusvirastosta. Vuoden 2020 raportissa tarkastellaan COVID-19 -pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 dataa.

WIPO:n pääjohtaja Daren Tang kommentoi vuoden 2019 lukujen osoittavan innovoinnin ja luovuuden korkeaa tasoa. Koronapandemia on hänen mukaansa kiihdyttänyt pitkäaikaisia trendejä edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja nopeuttamalla jokapäiväisen elämän digitalisoitumista. Tang luonnehti aineettoman omaisuuden merkityksen olevan pandemian jälkeisessä maailmassa entistä huomattavampi yhä useammalle valtiolle.

Patenttihakemuksissa tapahtui 3 %:n lasku, mikä merkitsi maailmanlaajuisen patentointiaktiivisuuden ensimmäistä laskua vuosikymmeneen. Syynä tähän olivat Kiinan kansallisessa sääntelyssä tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttivat kiinalaisten jättämiin hakemusmääriin. Muilla alueilla patenttihakemusten määrä kasvoi 2,3 %:lla, mikä tarkoittaa korkeinta kasvua vuosiin. Voimassa olevien patenttien määrä kasvoi tarkasteluvuonna noin 15 miljoonaan, mikä merkitsee 7 %:n kasvua. Eniten patentteja oli voimassa Yhdysvalloissa (3,1 miljoonaa), Kiinassa (2,7 miljoonaa) ja Japanissa (2,1 miljoonaa). Yhdysvaltalaiset johtivat ulkomaille jätettyjen hakemusten osalta 236 032 ekvivalentilla patenttihakemuksella.

Tavaramerkkihakemuksia jätettiin maailmanlaajuisesti 11,5 miljoonaa ja ne kattoivat kaiken kaikkiaan 15,2 miljoonaa luokkaa. Hakemuksissa eriteltyjen luokkien määrä kasvoi 5,9 %:lla, mikä merkitsee kymmenettä peräkkäistä kasvuvuotta. Voimassa olevien tavaramerkkirekisteröintien kokonaismääräksi arvioitiin 58,2 miljoonaa, mikä tarkoittaa 15,2 %:n kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Kiinassa tavaramerkkirekisteröintejä oli voimassa 25,2 miljoonaa, Yhdysvalloissa 2,8 miljoonaa ja Intiassa 2 miljoonaa.

Mallioikeuksia koskevia hakemuksia arvioitiin tarkasteluvuonna jätetyn kaiken kaikkiaan 1,04 miljoonaa, ja ne kattoivat yhteensä 1,36 miljoonaa mallia. Määrä merkitsi 1,3 %:n kasvua. 9,4 % hakemuksista liittyi sisustamiseen, 8,1 % vaatetukseen ja 7,3 % paketointiin. Maailmanlaajuisesti voimassa olevien mallirekisteröintien määrä kasvoi 7,3 %:lla noin 4,1 miljoonaan. Eniten rekisteröintejä oli voimassa Kiinassa (1,8 miljoonaa), Etelä-Koreassa (358 803) ja Yhdysvalloissa (357 959).

WIPO:n asiaa koskevan tiedotteen löydät täältä ja raportin datataulukkoineen täältä.

(JT)