WIPO:n raportti: Aputeknologioiden käyttö kasvanut merkittävästi kulutustavaroissa

26.3.2021

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) 23.3.2021 julkaiseman ”Technology Trends Report 2021: Assistive Technologies” -raportin mukaan niiden innovaatioiden määrä, joiden tavoitteena on auttaa esimerkiksi liikunta- ja näkövammaisia henkilöitä, on kasvanut huomattavasti kuluneina vuosina. Avustavia tekniikoita yhdistetään aiempaa useammin kulutustavaroihin, mikä tarkoittaa samaan aikaan myös tekniikoiden aikaisempaa suurempaa kaupallistamista.

Raportissa todetaan, että Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Japani ja Etelä-Korea ovat aputeknologioiden alalla tapahtuvien innovaatioiden kärkimaita. Raportin lähteenä käytetyllä patenttidatalla on pyritty tarjoamaan mahdollisimman vankka tietopohja yritysjohtajien, tutkijoiden ja päättäjien päätöksenteon tukemiseksi. Raportin mukaan vuosien 1998 ja 2020 välisenä aikana julkaistiin 130 000 perinteisiin ja uusiin aputeknologioihin liittyvää patenttia. Näistä hakemuksista 15 592 koski uusia teknologioita.

Uusia aputeknologioita, kuten apurobotteja, älykotisovelluksia ja näkövammaisille tarkoitettuja älylaseja, koskevien patenttihakemusten määrä on kuitenkin kasvanut kolme kertaa nopeammin kuin perinteisten aputeknologioiden. Perinteisten teknologioiden alalla kyse on usein olemassa olevien tuotteiden parannuksista ja lisävarusteista, kuten uudenlaisista pyörätuolin istuimista, erilaisiin maastoihin suunnitelluista renkaista tai pistekirjoitusominaisuudella varustetuista laitteista.

Raportin mukaan yli miljardi ihmistä tarvitsee tällä hetkellä avustavaa teknologiaa. Tämän luvun odotetaan seuraavan vuosikymmenen aikana kaksinkertaistuvan väestön ikääntymisen myötä. Uudet teknologiat vaihtelevat olemassa olevien tuotteiden pienistä parannuksista huipputeknologian uusimpiin kehitysaskeliin. Uusien tekniikoiden avulla pyritään parantamaan erityisesti toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia ympäristössä liikkumiseen, viestintään, työskentelyyn ja itsenäisempään elämään.

Raportissa todetaan, että immateriaalioikeudelliset suojamuodot ovat pitkälti mahdollistaneet aputeknologian innovaatioiden määrän kasvun. Raportin kokoamiseen osallistuneet asiantuntijat kuitenkin korostavat, että innovaatioiden tulisi olla entistä paremmin niitä tarvitsevien ulottuvilla. Raportin mukaan maailmanlaajuisesti vain yhdellä kymmenestä on tällä hetkellä mahdollisuus hyödyntää tarvitsemiaan apuvälineitä. Raportin avulla WIPO pyrkii tarjoamaan tietoa julkiseen keskusteluun, joka liittyy YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja Maailman terveysjärjestön (WHO) aputeknologioiden saatavuuden parantamiseksi tekemään työhön.

WIPO:n aihetta koskevan tiedotteen löydät täältä ja raportin täältä.

(HM)