WIPOn audiovisuaalisia esityksiä koskeva sopimus allekirjoitettiin Pekingissä

27.6.2012
Kiinan Pekingissä 20.–26. kesäkuuta kokoontuneen Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn diplomaattikonferenssi päättyi audiovisuaalisia esityksiä koskevan sopimuksen allekirjoittamiseen. Nyt laadittu sopimus (Beijing Treaty on Audiovisual Performances) vahvistaa audiovisuaalisissa nauhoituksissa esiintyvien henkilöiden, kuten näyttelijöiden, tanssijoiden, muusikoiden ja laulajien, immateriaalioikeudellista suojaa.

Konferenssi päätti neuvottelut, joita oli käyty WIPOn alaisuudessa jo yli kaksitoista vuotta. Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimus selventää esiintyjien kansainvälistä oikeudellista turvaa, minkä odotetaan vahvistavan heidän asemaansa audiovisuaalisessa teollisuudessa. Sopimus mahdollistaa parannuksia esiintyjien taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin esimerkiksi esityksen tuottoon tai luvattomaan käyttöön liittyvissä tilanteissa.

Pekingin sopimus kehittää kansainvälistä tekijänoikeusjärjestelmää, jossa audiovisuaalisella materiaalilla esiintyviä henkilöitä on tähän asti suojattu muita esiintyjiä heikommin. Tämä puute on sisältynyt vuonna 1961 solmittuun Rooman yleissopimukseen sekä vuonna 1996 solmittuihin WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen (WPPT) ja tekijänoikeussopimukseen (WCT), jotka päivittivät sopimusjärjestelmän internetin hallitsemaan digitaaliseen aikaan soveltuvaksi.

Konferenssin avajaisissa pitämässään puheessa WIPOn pääjohtaja Francis Gurry kiinnitti huomiota riskeihin, joita luovan työn harjoittaja voi kohdata toimiessaan digitaalisessa ympäristössä. Pekingin sopimus suojaa audiovisuaalisella materiaalilla esiintyviä henkilöitä nyt ensimmäistä kertaa kyseisessä ympäristössä, esimerkiksi esitysten luvatonta käyttöä vastaan, ja lisää luottamusta siinä toimimiseen.

Konferenssiin osallistui edustajia 156:sta WIPOn jäsenvaltiosta ja näiden lisäksi edustajia hallitustenvälisistä ja ei-valtiollisista organisaatioista. Lopullisen sopimuksen allekirjoitti 122 valtiota ja se tulee voimaan ratifioinnin jälkeen.

(MK)

WIPOn tiedotteet:
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0012.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0013.html

Sopimusdokumentti WIPO:n sivuilla