WIPO: Brändien merkitys kasvussa

28.11.2013
WIPO on julkaissut raportin brändien merkityksestä kansainväliselle taloudelle ja innovaatiolle.

Raportti on toinen WIPO:n julkaisu, jossa tarkastellaan IP-järjestelmän kehitystä maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen julkaisu valmistui vuonna 2011 ja siinä käsiteltiin innovointia. Tuoreimman julkaisun taustalla on ollut brändien ja tavaramerkkien yleisten kehityssuuntien arvioimisen lisäksi tarve kartoittaa niiden suojaamista kehittyvässä ympäristössä, jossa kaupankäynti tapahtuu usein virtuaalisesti laajalla alueella. Raportin tarkoituksena on myös yritysten brändäysstrategioiden laajempi analysointi erityisesti osana innovaatiostratergioita.

Raportin mukaan yritykset sijoittavat yhä suurempia summia tuotteidensa brändäykseen. Erityisesti tämä on nähtävissä teknologiasektorilla. Vuonna 2011 Yhdysvalloissa brändäykseen sijoitettiin kokonaisuudessaan noin 466 miljardia dollaria. Summa vastaa noin neljännestä yritysten tekemistä aineellisista sijoituksista. Raportin mukaan brändääminen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää myyntiä ja vakiinnuttaa asiakaskuntaa.

Liiallinen rekisteröinti voi johtaa ongelmiin

Yhdysvaltojen lisäksi myös nopeasti kasvavat talousalueet, kuten Kiina ja Intia, sijoittavat jo nyt enemmän brändeihin kuin kehittyneemmät taloudet aikanaan samassa talouden kehitysvaiheessa. Tavaramerkkisuojan hakeminen on luontevasti noussut osaksi myös näiden maiden yritystoimintaa. Tavaramerkkejä rekisteröidään näissä maissa paljon myös sellaisten yritysten kohdalla, jotka lopulta hyödyntävät saamaansa suojaa suhteellisen vähän.

Vaikka raportti korostaa brändien ja tavaramerkkien kasvavaa tarvetta suojaan, se nostaa esiin myös potentiaalisia ongelmia. Yhtenä ongelmana raportissa esitetään ns. ”trademark cluttering”, ilmiö, jossa tavaramerkkikenttä ahtautuu myönnetystä suojista siten, että vapaana olevien merkkien ja nimien määrä alenee kohtuuttoman vähäiseksi. (KK)

New Report Explores Role of Branding in Global Economy & Within Innovation Ecosystem (WIPOn tiedote, PR/2013/748, 14.11.2013): http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0024.html

World Intellectual Property Report 2013: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr/