WHO:n, WTO:n ja WIPO:n pääjohtajien yhteinen tiedote tehostetusta yhteistyöstä COVID-19 -pandemian torjumiseksi

1.7.2021

Maailman terveysjärjestön (WHO), Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ja Maailman kauppajärjestön (WTO) pääjohtajat sopivat kesäkuussa 2021 järjestetyssä tapaamisessa tehostavansa yhteistyötään tukeakseen jäseniään COVID-19 -pandemian torjumisessa.

Pääjohtajat tiedottavat suunnitelleensa tapaamisessa lisäyhteistyötä pandemian sekä maailmanlaajuisten terveydenhuoltoon, immateriaalioikeuksiin ja kaupankäyntiin kohdistuvien haasteiden torjumiseksi. Pääjohtajat kertovat niin ikään korostaneensa sitoutumistaan COVID-19 -rokotteiden, -hoitojen, -diagnostiikan sekä muiden terveysteknologioiden maailmanlaajuisen ja oikeudenmukaisen saatavuuden edistämiseksi.

Pääjohtajat kertovat lisäksi jatkavansa järjestöjensä kolmenkeskisen yhteistyön kehittämistä. Yhteistyön tarkoituksena on tukea ja auttaa valtioita, kun ne pyrkivät arvioimaan ja toteuttamaan kestäviä sekä toimivia ratkaisuja kansanterveyshaasteisiin. Järjestöt tiedottavat kehittävänsä pandemiaan liittyvää tukeaan kyseisen yhteistyökehyksen puitteissa kahdella erityisellä aloitteella.

Järjestöt tulevat ensinnäkin tekemään yhteistyötä käytännöllisten ja valmiuksia kehittävien työpajojen järjestämiseksi. Tavoitteena on tältä osin lisätä pandemiaa koskevan ajantasaisen tiedon leviämistä COVID-19 -terveysteknologioiden tasapuolisen saatavuuden lisäämiseksi. Työpajoilla pyritään vahvistamaan järjestöjen jäsenvaltioiden hallitusten valmiuksia keskittyä pandemiaan sekä auttamaan jäseniä päivittämään käytännön tietämystään immateriaalioikeuksista, tietotaidosta ja teknologiansiirroista.

Järjestöt tulevat toiseksi toteuttamaan yhteisen alustan, jolla tarjotaan valtioille kolmikantaista, COVID-19 -lääketeknologioihin liittyvää teknistä apua. Alusta tulee toimimaan yhden luukun palvelupisteenä, josta on saatavilla koordinoidusti ja järjestelmällisesti kattavaa asiantuntemusta esimerkiksi immateriaalioikeuksista ja kaupankäynnistä.

Edellä mainittuja aloitteita tukevat lisäksi järjestöjen pyrkimys kerätä ja tehdä saatavaksi kattavia tietoaineistoja, joita tarvitaan COVID-19 -pandemian torjumiseen. Järjestöt tulevat tätä tarkoitusta varten päivittämään muun muassa yhteistä Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade -julkaisuaan, joka sisältää tietoa pandemian tukahduttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Löydät WIPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)