Verohallinnolta ohje aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotuksesta

28.10.2014
21.10.2014 annettu ohje (A95/200/2014)  käsittelee yleisesti aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotusta henkilöverotuksessa. Keksijätoiminnasta saatavat tulot jäävät tämän ohjeen ulkopuolelle.

Aineettomista oikeuksista saatavia tuloja saavat esimerkiksi keksijät, säveltäjät, kirjailijat ja taiteilijat. Uudessa verohallinnon ohjeessa todetaan, että aineettomista oikeuksista saatava tulo on luonteeltaan veronalaista käyttökorvausta. Tällaista käyttökorvausta ovat esimerkiksi tekijänoikeuden ja teollisoikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä saatu korvaus.

Aineettomista oikeuksista saatava tulo on joko veronalaista ansiotuloa tai pääomatuloa riippuen oikeuksien saantoperusteesta.

Jos verovelvollinen on saanut aineettoman oikeuden perintönä, testamentilla tai hankkinut sen vastiketta vastaan, oikeuteen perustuva juokseva tulo ja sen luovutuksesta saatava luovutusvoitto ovat pääomatuloa.

Aineettomasta oikeudesta saatava tulo verotetaan ansiotulona neljässä tapauksessa. Ensinnäkin ansiotuloksi katsotaan itse luotuun oikeuteen perustuvat tulot, eli kun tulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan. Ansiotuloa ovat myös lahjana saadun oikeuden perusteella lahjan saajalle maksetut korvaukset. Työsuhteessa saatu tekijänoikeuskorvaus on ansiotuloa. Lisäksi lainauskorvaus on ansiotulona verotettavaa veronalaista käyttökorvausta.

Uusi ohje korvaa kaksi aikaisemmin annettua ohjetta (Tulot aineettomista oikeuksista ja Tekijänoikeuskorvaukset).

Lue Verohallinnon ohje täältä.

(MO)