Valvira päivitti alkoholimainontaohjeen

13.11.2014
Ohjeen päivityksellä pyritään tekemään lakiteksti helpommin ymmärrettäväksi käytännön toiminnassa.

Alkoholilain mainontasäännösten uudistus tulee voimaan 1.1.2015. Valviran antama ohje alkoholijuomien mainonnasta on päivitetty vastaamaan uusia säännöksiä. Päivitetty ohje julkaistiin 12.11.2014. Ohje tarjoaa esimerkkejä ja suuntaviivoja alan elinkeinonharjoittajille ja mainonnan suunnittelijoille. Siinä myös esitellään yleiset toimintaperiaatteet yhteneväisen valvontakäytännön toteuttamiseksi koko maassa.

Mainontasäännösten uudistuksessa on keskitytty keinoihin, joiden avulla suojellaan erityisesti lapsia ja nuoria. Valviran mukaan uudet säännökset eivät rajoita kansalaisten sananvapautta eivätkä ne ole ristiriidassa perusoikeuksien kanssa.

Vuodenvaihteen jälkeen mietojen alkoholijuomien mainonta on kiellettyä julkisilla paikoilla, kuten bussipysäkeillä, liikennevälineissä ja mainostauluilla. Sen sijaan mainonta on edelleen sallittua yleisötilaisuuksissa ja niihin pysyvästi käytettävissä paikoissa, esimerkiksi festivaaleilla ja urheilutapahtumissa.

Mainostaja ei saa tietoverkossa tapahtuvassa mainonnassa hyödyntää kuluttajien tuottamaa kuvallista ja sanallista sisältöä eikä saattaa sisältöä jaettavaksi. Jos mainostaja on estänyt sisällön jakamisen käytettävissä olevilla keinoilla, ei mainostaja vastaa siitä, jos kuluttaja esimerkiksi lähettää linkin tai aineistoa toiselle kuluttajalle. Mainostajan on estettävä tai poistettava kuluttajien alkoholijuomia kehuvat kommentit ja kuvat alkoholijuomista hallitsemistaan tietoverkon palveluista. Ns. ”tykkäys”-toiminnon käyttö on kuitenkin sallittua.

Ohje on päivitetty versio Valviran alkoholimainontaa koskevasta ohjeesta 4/2014. Valvira päivittää alkoholimainontaa koskevaa ohjetta tarvittaessa myöhemmin, koska uusia säännöksiä koskevaa oikeuskäytäntöä ei vielä ole. (MO)

Valviran lehdistötiedote 12.11.2014

Valviran ohje alkoholimainonnasta