Valtioneuvostolta periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

22.4.2014
Hallitus on tehnyt 17.4.2014 periaatepäätöksen aineettoman arvonluonnin kehitysohjelmastav vuosille 2014 – 2020.

Aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia) päätettiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä 26.3.2009. Vuoden 2011 hallitusohjelmassa päätettiin jatkaa strategian toteuttamista, mutta todettiin tarve sen päivittämiseen. Tällä valtioneuvoston periaatepäätöksellä kootaan yhteen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmaksi keskeiset IPR-strategiaan, luovien alojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen sekä kansalliseen muotoiluohjelmaan sisältyvät politiikkatoimet.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa aineettoman arvonluonnin edellytyksiä ja osaamista Suomessa sekä vahvistaa Suomen asemaa houkuttelevana sijaintipaikkana aineettomiin investointeihin perustuvalle liiketoiminnalle. (SM)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.4.2014: http://www.tem.fi/innovaatiot/tiedotteet_innovaatiot?89515_m=114885

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta (TEM Erillisjulkaisut 17.4.2014): https://www.tem.fi/files/39580/vnp_aineettoman_arvonluonnin_kehittamisohjelmasta.pdf