Uusi sopimusluonnos patenttituomioistuimesta

28.9.2012
EU:n puheenjohtajamaa Kypros on julkaissut 27.9.2012 uuden luonnoksen yhtenäispatenttia koskevasta tuomioistuinsopimuksesta ja asetuksesta.

Uudessa luonnosehdotuksessa on huomioitu joulukuun 2011 kilpailukykyneuvoston ja kesäkuussa 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston kannanotot. Uutta sopimusluonnosta käsitellään 5. lokakuuta 2012 järjestettävässä puheenjohtajamaan ystävät -ryhmän (Friends of Presidency) kokouksessa.

Sopimusluonnos (14268/12) englanniksi: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14268.en12.pdf