Yhdysvaltain korkeimman oikeuden linjaus: esittäminen voidaan määritellä julkiseksi, vaikka jokaista katsojaa varten olisi oma kopio

30.6.2014
Yhdysvaltain korkein oikeus antoi tuomion niin kutsutussa Aereo-asiassa 13–461, joka koski rajanvetoa internetin välityksellä tapahtuvan tv-ohjelmien julkisen ja yksityisen esittämisen välillä.

Aereo Inc. (jäljempänä Aereo) tarjosi kuluttajille netti-tv-palvelua, joka mahdollisti antenniverkossa lähetettävien tv-ohjelmien katselun Internetin kautta käyttäjän tietokoneella tai mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Käyttäjät voivat katsoa ohjelmia samanaikaisesti perinteisen tv-lähetyksen kanssa, jolloin Aereon kautta katsottu ohjelma näkyi vajaan kymmenen sekunnin viiveellä. Ohjelmia voi lisäksi tallentaa ja katsoa jälkikäteen. Palvelu maksoi laajuudesta riippuen 8-12 dollaria kuukaudessa.

Jutussa oli vastaajana American Broadcasting Companies (jäljempänä ABC), eli joukko amerikkalaisia televisioyhtiöitä, kuten CBS, NBC ja Fox, jotka väittivät Aereon toiminnan olevan julkista esittämistä, koska ohjelmat olivat saatavilla verkosta milloin tahansa katsojan haluamaan aikaan. Yhdysvaltain tekijänoikeuslain (The Copyright Act of 1976) mukaan tekijänoikeuden haltijalla on yksinomainen oikeus esittää tekijänoikeuden suojaamaa työtä julkisesti. Julkinen esittäminen ilman lisenssimaksun maksamista loukkaa tekijänoikeuksia.

ABC haki alioikeudelta esityskieltoa Aereoa vastaan, mutta alioikeus hylkäsi hakemuksen. Valitustuomioistuin vahvisti alioikeuden päätöksen, jonka jälkeen asia eteni korkeimpaan oikeuteen.

Aereon mukaan kyseessä oli yksityinen esittäminen, koska Aereo loi jokaista käyttäjää varten oman kopion ohjelmasta, jonka pariin katsoja pääsi vuokraamalla Aereon tarjoamaa teknologiaa. Teknologia toimi tiivistäen seuraavasti: kuluttaja valitsi Aereon nettisivuilta haluamansa ohjelman. Aereon palvelin valitsi yhden tuhansista keskusvarastoon sijoitetuista pienistä antenneista, joka varattiin mainitun katsojan käyttöön ohjelman ajaksi. Antenni poimi tv-ohjelman signaalin kaapeliverkosta ja tallensi ohjelman katsojakohtaiseen kansioon Aereon kovalevylle. Kun riittävän pitkä kappale ohjelmaa oli tallennettu, katsoja pystyi katsomaan sitä Internetin välityksellä omalla tietokoneellaan tai mobiililaitteellaan. Mainittu teknologia erotti Aereon Internetin välityksellä toimivista suoratoistopalveluista, sillä jokaista katsojaa varten luotiin oma henkilökohtainen kopio ohjelmasta. Yksityisestä esittämisestä ei Amerikassa tarvitse maksaa lisenssimaksua TV-ohjelman oikeuksien haltijalle.

Aereon mukaan siinä tapauksessa, että tuomioistuin toteaisi kyseessä olevan tekijänoikeuden loukkauksen, yksityiset käyttäjät olisivat loukkaajia Aereon sijasta. Aereon mukaan yksityiset käyttäjät ovat syyllistyneet teoksen varsinaiseen esittämiseen Aereon toimiessa pelkkänä palvelimena.

Korkein oikeus totesi, että vaikkakin Aereon teknologia oli uusi, se ei eronnut perinteisistä kaapeliverkoista riittävästi, että erolla olisi ollut merkitystä asiassa. Lisäksi ero teknologioiden välillä jäi kuluttajilta huomaamatta ja oli korkeimman oikeuden arvion mukaan heille täysin merkityksetön. Teknologioiden eroista huolimatta lopputulos oli sama. Aereon palvelua voitiin pitää julkisena esittämisenä siitä huolimatta, että jokaista katsojaa varten luotiin oma yksityinen kopio toistettavasta ohjelmasta. Korkein oikeus selvensi asiaa sähköpostiviestiä koskevalla esimerkillä: kyse on välittämisestä siitä huolimatta, välitetäänkö sähköposti erikseen useille vastaanottajille vai kaikille samalla viestillä.

Korkein oikeus totesi Aereon loukkaavan tekijänoikeuksia, koska se ei maksanut lisenssimaksuja palvelussaan käyttämistä ohjelmista.

Ratkaisu asiassa 13–461 American Broadcasting Companies., INC., et al. v Aereo, INC., FKA Bamboom Labs, INC annettiin 25.6.2014 ja on saatavilla kokonaisuudessaan Yhdysvaltain korkeimman oikeuden sivuilta: The Supreme Court of the United States, 13-461.

(EL)