Tutkimus immateriaalioikeuksien merkityksestä EU:n taloudelle

8.10.2013
Euroopan patenttivirasto (EPO) ja EU:n tavaramerkkivirasto (OHIM) julkaisivat 30.9.2013 tutkimuksen immateriaalioikeuksien vaikutuksesta Euroopan talouteen. Kyseessä on ensimmäinen EU:n sisäisesti toteutettu tutkimus immateriaalioikeuden merkityksestä unionin taloudelle.

Julkaisussa eritellään immateriaalioikeuksien vaikutuksia unionin sisäiseen työllisyyteen, palkkoihin, kansantalouteen ja unionin ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin. Tutkimustulosten mukaan noin 40% unionin sisäisestä taloudellisesta toiminnasta on yhteydessä toimialoihin, joissa IPR:lla on huomattava merkitys. Lisäksi noin 35% unionin työllisyydestä on keskittynyt aloille, joilla immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntäminen ovat korostuneessa asemassa.

Tutkimukseen on haettu mallia Yhdysvalloista, missä vuonna 2012 Yhdysvaltain Patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) toteuttivat samankaltaisen tutkimuksen. Unionin tutkimus on laadittu vertailukelpoiseksi Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen kanssa. Yhdysvalloissa mallioikeuksia ei kuitenkaan sisällytetty tutkimukseen. Tutkimustulokset osoittivat, että immateriaalioikeuksilla on hyvin samankaltainen rooli molemmilla talousalueilla. EU:ssa immateriaalioikeuksiin sidottujen työpaikkojen prosentuaalinen osuus on kuitenkin korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Myös IPR:n vaikutus kansantalouteen on EU:ssa suurempi. Kaikista immateriaalioikeuksista tavaramerkit olivat molemmissa maissa selkeimmin yhteydessä niin työllisyyteen kuin muuhun talouteen.

Maakohtaisessa vertailussa Suomi mainitaan keskimääräistä IPR-intensiivisempänä maana. Immateriaalioikeuksilla on Suomessa vahva yhteys etenkin työllisyyteen.

Raportissa on huomioitu kaikki keskeisimmät immateriaalioikeudet: patentit, tavaramerkit, maantieteelliset alkuperämerkinnät, mallioikeudet ja ja tekijänoikeudet. Tutkimuksessa on kartoitettu yhteensä 321 teollisuuden alaa.  Näistä aloista esimerkiksi tietotekniikka- ja lääketeollisuus kuuluvat 20 huomattavimman immateriaalioikeuksia hyödyntävän teollisuudenalan joukkoon. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että immateriaalioikeuksia korostavat teollisuudenalat muodostavat 90% kaikesta EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä. (KK)

Raportti kokonaisuudessaan luettavissa EPO:n verkkosivuilta:

http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130930.html