Tuomioistuin kumosi yhteisön tavaramerkin ROYAL SHAKESPEARE – EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisu 6.7.2012

17.7.2012
Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu 6.7.2012
Asia T-60/10
Jackson International v. SMHV – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 207/2009, annettu 26. helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin vahvisti OHIMin päätöksen, jonka mukaan oli olemassa suuri todennäköisyys, että yhteisön tavaramerkki ROYAL SHAKESPEARE saisi epäoikeudenmukaista etua aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.

OHIM oli rekisteröinyt 24.10.2003 Itävaltalaisen yhtiön Jackson International Trading (JIT) merkin ROYAL SHAKESPEARE yhteisön tavaramerkiksi mm. alkoholi- ja alkoholittomia juomia sekä ravitsemispalveluja varten. 1.12.1999 OHIM oli rekisteröinyt yhteisön tavaramerkiksi RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY mm. teatterituotantoa varten. Vuonna 2006 The Royal Shakespeare Company pyysi OHIMia julistamaan JIT:n merkin mitättömäksi, koska sen käyttö saisi epäoikeudenmukaista etua vuonna 1999 rekisteröidyn merkin kustannuksella. OHIM hylkäsi vaatimuksen 13.2.2009. The Royal Shakespeare Company valitti päätöksestä OHIMin valituslautakuntaan, joka kumosi päätöksen ja julisti JIT:n tavaramerkin mitättömäksi. Valituslautakunnan mukaan JIT saisi epäoikeudenmukaista etua aikaisemman tavaramerkin maineesta.

JIT vaati yleistä tuomioistuinta kumoamaan valituslautakunnan päätöksen.

Tuomioistuin totesi merkkien arvioinnista, että ensin tulisi arvioida sekoitettavuutta, sitten aikaisemman merkin tunnettavuutta sekä oletettua epäoikeudenmukaisesti saatua etua ja lopuksi käytöltä puuttuvaa perustetta.

Tuomioistuimen mukaan, valituslautakunta oli ollut oikeassa merkkien samankaltaisuudesta ja sekoitettavuudesta. Riidanalainen merkki sisälsi ainoastaan RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY merkin keskeiset ja ominaiset elementit. Lisäksi merkit olivat foneettisesti, visuaalisesti ja käsitteellisesti niin samankaltaisia, että keskimääräinen kuluttaja olettaisi näiden välillä vallitsevan yhteyden. Toiseksi tuomioistuin vahvisti, että yhteisön tavaramerkin tunnettavuus oli laaja eikä teatterituotantoa ollut suunnattu vain rajatulle joukolle kuluttajia. Kolmanneksi tuomioistuin korosti, että JIT ei ollut kiistänyt valituslautakunnan ratkaisua siitä, että RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY merkillä oli poikkeuksellinen maine teatterituotannossa Yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Tällä alueella saavutettu maine oli riittävä luomaan maineen myös EU:ssa. Neljänneksi käyttämällä kiistanalaista merkkiä JIT hyötyisi aikaisemman merkin saavuttamasta vetovoimasta, maineesta ja arvosta omien tuotteidensa ja palveluidensa hyväksi. Juomiin kohdistuvilla markkinoilla JIT:n tuotteet herättäisivät kuluttajien huomion RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY merkin vuoksi, ja siten JIT saavuttaisi kaupallista etua suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Vielä viidenneksi tuomioistuin totesi, että JIT ei ollut esittänyt asianmukaista perustetta kiistanalaisen tavaramerkin käytölle. 

Niinpä OHIMin valituslautakunta ei ollut tehnyt virhettä julistaessaan mitättömäksi OHIMin aikaisemmin JIT:lle rekisteröimän yhteisön tavaramerkin ROYAL SHAKESPEARE. (PS)

Ratkaisu on löydettävissä alla olevasta linkistä asianumerolla T-60/10:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/