Tietosuojavaltuutettu: tapahtuma-ajan lokitiedot kuuluvat dokumentointivelvollisuuteen

22.11.2021

Tietosuojavaltuutetun mukaan tietojärjestelmään kohdistuneen henkilötietojen tietoturvaloukkauksen yhteydessä tallennetut tapahtuma-ajan tiedot on säilytettävä. Lokitiedot kuuluvat siten dokumentointivelvollisuuteen.

laitteiden välinen tietosuoja

Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää rekisterinpitäjiä dokumentoimaan tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimenpiteet. Dokumentoinnin tarkoituksena on se, että viranomaisen on pystyttävä sen avulla tarkistamaan, että rekisterinpitäjä on noudattanut ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksia.

Tietosuojavaltuutettu on nyt muistuttanut rekisterinpitäjiä, että nämä tapahtuma-ajan lokitiedot kuuluvat dokumentointivelvollisuuden piiriin ja tietosuojavaltuutettu voi pyytää tietoja tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen käsittelyä varten. Lokitiedot ovat aikajärjestyksessä kirjattua tallennetta tietoverkkojen sovellusten, järjestelmien ja tietosisältöjen tapahtumista ja niiden aiheuttajisa.

Pääset lukemaan koko tiedotteen tästä.

Kuva: iStock photos

Kirjoittajat

Kirjoittajat