Teollisoikeusasiamieslautakunta asetettu

28.5.2014
Valtioneuvosto asetti 28.5.2014 teollisoikeusasiamieslautakunnan toimikaudelle 1.7.2014 – 30.6.2017. Lautakunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala (IPR University Center) ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula (Suomen Yrittäjät ry).

Teollisoikeusasiamiehiä koskeva sääntely tulee voimaan 1.7.2014. Teollisoikeusasiamiehille luodaan auktorisointijärjestelmä, jossa auktorisoinnin edellytyksenä on teollisoikeusasiamiestutkinnon suorittaminen. Tutkinto mittaa ammatillista osaamista ja varmistaa asiamiesten ammattipätevyyden.

Lautakunta vastaa teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien asiamiesten laillistamis- eli auktorisointimenettelystä. Lautakunnan tehtävä on järjestää asiamiestutkintoja, myöntää auktorisointeja ja valvoa, että auktorisoiduille asiamiehille laissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön asiaa koskevasta uutisesta:

https://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiset/uusi_lautakunta_hoitamaan_teollisoikeusasiamiesten_laillistamista.115265.news

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 17.1.2014/22