Teollis- ja tekijänoikeutta koskevat asiat markkinaoikeuden vuositilastossa 2017

24.1.2018
Markkinaoikeus julkaisi vuoden 2017 työtilastot markkinaoikeudessa käsitellyistä asioista. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 teollis- ja tekijänoikeutta koskevia asioita yhteensä 261, joka on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava luku oli 331. Teollis- ja tekijänoikeutta koskevia asioita ratkaistiin markkinaoikeudessa yhteensä 274.

Teollis- ja tekijänoikeudellisia riitoja saapui markkinaoikeuteen yhteensä 64, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin riitoja saapui yhteensä 55. Patenttiriitojen määrä kasvoi; riitoja saapui 18, kun taas vuonna 2016 vastaava luku oli vain 8. Myös toiminimeä koskevia riitoja saapui melkein puolet enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä 13.

Tavaramerkkiriitoja saapui saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 16. Tekijänoikeutta koskevien riitojen määrä pysyi myös samana, niitä saapui kumpanakin vuonna 17. Mallioikeutta koskevia riitoja ei saapunut yhtäkään.

Hakemuksia teleliittymän yhteistietojen luovuttamiseksi saapui yhteensä 131, joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä saapui 217. Markkinaoikeuden mukaan vuoden 2017 aikana saapuneissa hakemuksissa pyydettiin usein yhdessä hakemuksessa huomattavasti useampien teleliittymien yhteistietoja kuin edellisenä vuotena oli tavanomaista. Katso lisää teleliittymien käyttäjien yhteistietojen luovuttamista koskevista ratkaisuista täältä.

Markkinaoikeuden keskimääräinen käsittelyaika piteni kahdella kuukaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 keskimääräinen käsittelyaika oli 6,6 kuukautta, kun taas vuonna 2017 se nousi 8,6 kuukauteen.

Markkinaoikeuden vuositilastot ovat luettavissa täältä.

(AH)