Teollis- ja tekijänoikeusrikokset sisällytetty järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan prioriteetteihin

28.5.2021

Euroopan unionin neuvosto on sisällyttänyt teollis- ja tekijänoikeusrikokset järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kymmenen tärkeimmän prioriteetin joukkoon.

Neuvosto hyväksyi 26.5.2021 päätelmät, joissa määritellään EU:n vuosien 2022-2025 painopisteet vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle Euroopan monialaisen rikosuhkien torjuntafoorumin (EMPACT) välityksellä.

EMPACTin tavoitteena on torjua olennaisimpia EU:n nykyaikana kohtaamia rikollisuuteen liittyviä uhkia. Jäsenvaltiot, virastot ja muut toimijat tekevät EMPACTin puitteissa yhteistyötä keskeisten rikosuhkien torjumiseksi käyttämällä lainvalvontakoulutuksen ja yhteisten operatiivisten toimien kaltaisia keinoja rikollisverkostojen sekä niiden rakenteiden ja liiketoimintamallien purkamiseksi.

Päätelmiin sisältyvä, uusi talousrikoksia koskeva prioriteetti kattaa muun muassa teollis- ja tekijänoikeusrikokset sekä tavaroiden ja valuuttojen väärentämisen. Neuvoston päätös merkitsee lähes kaksi vuotta kestäneen IP-sidosryhmien kannatuksen loppuun saattamista.

Teollis- ja tekijänoikeusrikoksia sekä tavaroiden ja valuuttojen väärentämistä koskevan prioriteetin tavoitteena on torjua ja häiritä rikollisverkostoja ja rikollisia yrittäjiä, jotka osallistuvat mainittuun rikollisuuteen sekä väärennettyjen tavaroiden tai valuuttojen tuotantoon, myyntiin ja jakeluun. Erityisenä huomion kohteena mainitaan tältä osin kuluttajien terveydelle sekä turvallisuudelle, ympäristölle ja EU:n taloudelle haitalliset tuotteet.

Löydät EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)