Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen – hallituksen esitys annettu

5.10.2012
Hallitus esittää, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittely keskitetään markkinaoikeuteen. Torstaina 4.10.2012 eduskunnalle annetun esityksen mukaan markkinaoikeus käsittelisi valitukset teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä kaikki teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat. Tarkoituksena on vähentää teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyn hajaantuneisuutta nykyisestä. Lisäksi keskeisiä tavoitteita ovat tuomioistuinkäsittelyn asiantuntemus, korkea laatu ja nopeus.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa syyskuun 2013 alusta. Valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisuista kyseisissä asioissa keskitettäisiin markkinaoikeuteen ja muutoksenhaku viraston muista ratkaisuista ohjattaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta voitaisiin lakkauttaa arviolta noin puoli vuotta myöhemmin eli alkuvuodesta 2014.

Muutoksenhaku rekisteriviranomaisten päätöksiä koskeviin markkinaoikeuden ratkaisuihin tapahtuisi valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa markkinaoikeuden ratkaisuihin haettaisiin muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. (SM)

Oikeusministeriön tiedote 4.10.2012

Valtiopäiväasioiden käsittely eduskunnan sivuilla:
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+124/2012