TEM:ltä julkaisu tekijänoikeustulon kohtelusta

28.8.2013
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisusarjassa on ilmestynyt selvitys tekijänoikeustulon muodostumisesta ja verokohtelusta Suomessa.

Selvityksen pääpaino on tekijänoikeusverotuksen nykytilan ja mahdollisuuksien arvioinnissa, mutta selvityksessä vertaillaan myös verokohtelua muiden maiden käytäntöihin ja tarkastellaan yritysmuodossa toimivien tekijöiden asemaa tekijänoikeusjärjestöjen toiminnassa ja palvelutarjonnassa. Selvityksen on toteuttanut ministeriön toimeksiannosta Markus Myhrberg Lexia Oy:stä. (SM)

 

Tekijänoikeustulon kohtelu eri oikeussubjektien kannalta. TEM Raportteja 30/2013