Tasa-arvo on tärkeä osa pohjoismaista brändiä

23.11.2021

Cottage

Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeää kaikissa Pohjoismaissa, niitä painotetaan eriävissä määrin maiden omilla kotisivuilla, kertoo Göteborgin yliopistossa tehty tutkimus. Lisäksi tutkimus osoitti, että Pohjoismaat markkinoivat itseään mieluiten ennen kaikkea oman, maakohtaisen tavaramerkkinsä kautta yhteisen pohjoismaalaisen tavaramerkin sijaan.

”Tasa-arvo on merkittävä osa pohjoimaista yhteiskuntaa”, toteaa Ann Towns, valtio-opin professor.

Yhteisen, kansainvälisen pohjoismaisen markkinointiyhteistön tekemiseen on panostettu. Vuonna 2015 Pohjoismaiden ministerineuvosto päättivät, että tasa-arvo tulisi voimakkaammin ottaa osaksi yhteistä profiilia. Tausta-ajatus on, että Pohjoismaat ovat kansainvälisesti vahvempia yhdessä kuin yksin.

Yhteisistä yrityksistä huolimatta vaikuttaa toistaiseksi siltä, että kansallinen markkinointi on pohjoismaalaista markkinointia vahvempaa. Brändit eroavat toisistaan. Tutkimuksessa näitä näkökulmia tarkasteltiin kunkin maan kotisivujen kautta. Mitä tasa-arvoon tulee, ruotsalaisilla kotisivuilla tasa-arvoisuus on tärkeä osa lähes kaikkia kotisivujen osia, kun taas Tanskassa asialle annetaan tuskin yhtään painoarvoa. Suomi ja Islanti puolestaan painottavat tasa-arvoa Ruotsia epäsäännöllisemmi, mutta kun ne niin tekevät, tulee viesti esiin selkeänä ja voimakkaana.

Lisätietoa Göteborgin yliopiston tekemästä tutkimuksesta löydät täältä.

Kuva: Sami Takarautio sivustolta Unsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat