Taiwanin korkein oikeus ei antanut tekijänoikeussuojaa Givenchyn ja Celinen tunnetuille laukuille

31.8.2021

Taiwanin korkeimman oikeuden mukaan käsilaukun muotoilu ja ulkoasu eivät saa kansallista tekijänoikeussuojaa.

Vuonna 2017 luksusmerkit Celine ja Givenchy nostivat yhdessä kanteen taiwanilaista laukkuvalmistajaa vastaan. Lukusmerkit väittivät kanteessaan, että taiwanilainen laukkuvalmistaja 2 R Int´l Co.´s myy kopioita heidän tunnetuista laukuistaan eri verkkomyynnin alustoilla. Tapaus päätyi korkeimman oikeuden eteen tänä keväänä. Korkeimman oikeuden paneeli vahvisti alemman immateriaalioikeuden tuomioistuimen päätöksen, jonka mukaan vastaajan toiminta on Taiwanin reilua kauppaa sääntelevän lain vastaista epäreilua kilpailua. Taiwanin korkein oikeus kuitenkin hylkäsi kantajien tekijänoikeusloukkausta koskevat vaatimukset.

Korkein oikeus ei hyväksynyt kantajien vaatimusta tekijänoikeusloukkauksesta, sillä sen mukaan kyseessä olevilla laukuilla on käytännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole tekijänoikeussuojan alaisia. Alempi Taiwanin immateriaalioikeuteen liittyviä asioita käsittelevä tuomioistuin nojasi vuoden 2019 tuomiossaan kansalliseen tekijänoikeuslakiin. Taiwanin tekijänoikeuslain mukaan, jos hyödykkeen tai tuotteen muodolla on jokin erityinen tehtävä, jonka avulla hyödyke tai tuote voi palvella tarkoitustaan tai toteuttaa taloudellista arvoaan, ja siten saada etuja kilpailussa, ei tällaisen muodon ensisijaiseksi tarkoitukseksi katosta olevan eettisten tarpeiden täyttäminen.

Alempi tuomioistuin katsoi tämän perusteella, että edellä mainittua muotoa ei voida suojata tekijänoikeudella, vaikka kyseistä muotoa olisikin käytetty jo pitkään. Tämän kansallisen lainsäädännön lisäksi alempi tuomioistuin perusteli tuomiotaan myös reilulla kilpailulla.

Korkein oikeus oli siten yhtä mieltä alemman oikeusasteen kanssa siitä, että vaikka kyseessä olevien laukkujen visuaaliset elementit ovat tehostaneet sekä käyttäjien mielenkiintoa että laukkujen myyntiä, nämä elementit kuitenkin tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden tavaroiden kantamiselle eli toteuttavat laukkujen tarkoituksemukaisia ominaisuuksia. Näin ollen laukut ja niiden visuaalinen ilme eivät esitä taiteellisesti toteutettuja tekniikoita eivätkä ne siten ole tekijänoikeuslain suojaamia.

Vaikka Celine ja Givenchy eivät onnistuneet saamaan väitettään tekijänoikeusloukkauksesta läpi, he eivät hävinneet koko kannetta. Lukusmerkit olivat toissijaisesti vaatineet korvauksia vedoten Taiwanin lakiin reilusta kilpailusta. (Fair Competition Law). Taiwanilainen laukkuvalmistaja velvoitettiin pysyvästi pidättäytymään tavaramerkkien rikkomisesta ja maksamaan määrittelemättömäksi jäänyt määrä vahingonkorvauksia reilua kauppaa koskevan lain mukaisesti (Fair Trade Act).

Tapaus vahvistaa lievää, mutta pitkään vakiintunutta olettamaa siitä, että teollinen muotoilu ei ole tekijänoikeuskelpoista. Teollisen muotoilun tuotteen tulee läpäistä esteettinen testi (an artistic work test). Tuotteen on todistettava, että se sisältää taiteellista taitoa, josta välittyy ajatus tai tunne. Tämä tapaus osoittaa myös sen, että tämä testi ja sen asettamat standardit ovat vaikeita saavuttaa, vaikka kyseessä olisikin luksusmerkki.

Koko uutisen pääset lukemaan englanniksi täältä.

Kuva: iStockphotos

Kirjoittajat

Kirjoittajat