Suomi toisena komission innovaatiosuorituskykyä mittaavassa tulostaulussa

22.6.2021

Komissio julkaisi Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2021. Tulostaulun johtopäätökset olivat myönteisiä, sillä koko EU:n laajuudessa innovaatiosuorituskyky on jatkanut edelleen nousuaan. Lisäksi innovaatiokuilu on pienentynyt sen myötä, että heikoimmin suoriutuvien maiden innovaatiosuorituskyky on kasvanut suhteellisesti nopeiten. Suomi menestyi vertailussa erinomaisesti.

Vuonna 2001 ensimmäisen kerran julkaistu Euroopan innovaatioiden tulostaulu on luonteeltaan vertaileva analyysi innovaatiosuorituskyvystä EU-maissa tarjoten myös välineitä EU-maiden kansainvälisen innovaatiosuorityskyvyn vertailuun. Siinä arvioidaan kansallisten innovaatiojärjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia. Tavoitteena on erityisesti auttaa maita tunnistamaan osa-alueita, joilla niillä on puutteita kansainvälisessä vertailussa. EU voi myös hyödyntää sen tuloksia laatiessaan toimintapolitiikoita, joilla edistetään innovointia EU-alueella. Tutkimus ja innovointi sekä sen mittaaminen nähdään tärkeäksi talouden elpymisen kannalta ja myös EU:n laajempien strategioiden, kuten vihreän kehityksen ohjelman, toteuttamisen kannalta.

Tulostaulun perusteella Ruotsi on EU:n innovatiivisin maa Suomen ollessa heti toisena listalla. Molemmat maat määritellään innovaatiojohtajiksi tulostaulun neliportaisessa luokittelussa. Tuloksista ilmenee myös maantieteellisiä eroja, sillä parhaiten vertailussa pärjäsivät Pohjois- ja Länsi-Euroopan maat. Innovaatiokuilu EU:n sisällä on edelleen huomattava, mutta on kaventunut viimeisinä vuosina. Vuodesta 2014 lähtien innovaatiotaso on kasvanut eniten Kyproksessa, Virossa, Kreikassa, Italiassa ja Liettuassa.

Kansainvälisesti innovaatiosuorituskyky on korkeimmalla Etelä-Koreassa, jonka suorituskyky on 21 prosenttia korkeampi kuin EU:n keskiarvo. Myös Kanada, Australia, Yhdysvallat ja Japani ovat EU:ta edellä. Isoista talouksista sen sijaan Kiina, Brasilia, Etelä-Afrikka, Venäjä ja Intia ovat EU:ta perässä innovoinnissa tulostaulun mukaan.

Tulostaulukko ja sitä koskevaa tietoa on luettavissa täältä.

(HL)