Suklaapupua ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi – EU-tuomioistuimen ratkaisu 24.5.2012

12.6.2012
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu 24.5.2012
Asia C-98/11 P Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV
Neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä (EY) N:o 40/94 (nykyisin asetus yhteisön tavaramerkistä (EY) N:o 207/2009)

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen mukaan yhteisön tavaramerkin voi muodostaa tavaroiden tai niiden päällyksen muoto. Tavaramerkiltä puuttuva erottamiskyky on kuitenkin ehdoton este rekisteröinnille.

Toukokuussa 2004 Lindt oli jättänyt Yhteisön tavaramerkkivirasto OHIM:iin hakemuksen kolmiulotteisen, punanauhaisen suklaapupun rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi. 2005 antamassaan ratkaisussa OHIM oli hylännyt hakemuksen katsoen, että merkiltä puuttui artiklan 7(1)(b) mukainen erottamiskyky. OHIM oli katsonut myös, ettei tavaramerkki ollut tullut artiklan 7(3) mukaisesti käytössä erottamiskykyiseksi, koska näyttö käyttämisestä liittyi vain Saksaan. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tämän näkemyksen ja hylkäsi kanteen tuomiolla (T-336/08) joulukuussa 2010.

24. toukokuuta 2012 antamassaan ratkaisussa Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) vahvisti, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt virhettä todetessaan, että OHIM:n kieltäytyminen rekisteröinnistä oli pätevä. EUT totesi, että merkin erottuvuutta arvioidaan ensinnäkin haettavan merkin kattamien tavaroiden ja palveluiden perusteella. Toiseksi tunnettuutta arvioidaan oletetussa kohderyhmässä. Täyttääkseen pääasiallisen tehtävänsä tavaramerkin on erotuttava samalla alalla vallitsevasta käytännöstä ja kuluttajan on miellettävä sen kohdistuvan tietyn valmistajan tuotteeseen. EUT:n mukaan yleinen tuomioistuin oli arvioinut oikein kolmiulotteisen merkin olennaisia ominaisuuksia, eli sen muotoa, punaista nauhaa ja kultaista foliota. Tämän lisäksi päätös oli yhdenmukainen oikeuskäytännön kanssa. Se, että tavaramerkki oli rekisteröity muissa jäsenvaltioissa, oli vain yksi tekijä arvioitaessa hakemusta yhteisön tavaramerkiksi. OHIM ei ollut velvollinen noudattamaan kansallisten viranomaisten arviota eikä myöskään velvollinen rekisteröimään merkkiä heidän harkintansa perusteella.

EUT vahvisti myös yleisen tuomioistuimen päätelmät siitä, että merkistä ei ollut tullut käytön kautta erottamiskykyistä EU:n alueella. Lindt ei ollut muutoksenhakijana onnistunut näyttämään, että merkki olisi saavuttanut yhteisön tavaramerkiltä vaadittavan erottamiskyvyn EU:n alueella. (PS)

Ratkaisu on löydettävissä alla olevasta linkistä asianumerolla C-98/11 P:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/