Krista Rantasaari väitöstilaisuus 26.11.2021 – Startup-yritysten mahdollisuus puolustautua eurooppalaisessa patenttioikeudenkäynneissä

25.11.2021

Patenttijärjestelmän on pystyttävä tarjoamaan oikeasuhtaisten oikeussuojakeinojen käyttö kaikille yrityksille riippumatta yrityksen koosta. Patenttiloukkauskanteiden kustannukset voivat kuitenkin olla niin suuria, että ne muodostuvat esteeksi pienten startup-yritysten kasvulle. Krista Rantasaari esittää väitöskirjansa tästä teemasta huomenna perjantaina 26.11.2021 klo 12 Turun yliopistolla.

kirjoja kasassa päällekkäin

Krista Rantasaari on perehtynyt väitöskirjassaan patenttiloukkausväitteiden selvittämiseen käytettäviin oikeussuojakeinoihin ja niiden kustannusten vaikutuksista startup- ja kasvuyrityksiin. Patenttiloukkauskanteiden kustannukset voivat muodostua niin suuriksi, että ne aiheuttavat esteen startup-yritysten kasvulle.

Rantasaari tarkastelee lähemmin kustannusten jakautumista, väliaikaista kieltoa oikeudenloukkausten estämiseksi, bifurkaatiota. Bifurkaatiolla tarkoitetaan loukkaus- ja mitättömyyskanteiden jakamista eri tuomioistuimiin. Näiden lisäksi Rantasaari keskittyy oikeuden väärinkäytön kieltoon, määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoon, immateriaalioikeuksia koskevaan täytäntöönpanodirektiiviin ja perusteettomiin uhkauksiin. Väitöskirjassa keskitytään EU-lainsäädäntöön ja jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön.

Rantasaaren väitöskirjan esitys tapahtuu Turun yliopistossa perjantaina 26.11.2021 klo 12 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Pääset lukemaan koko uutisen aiheesta tästä.

Väitöskirja voi lukea sähköisesti tästä.

Kuva: iStock photos

Kirjoittajat

Kirjoittajat