Saksan perustuslakituomioistuin hylkäsi yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeneet valitukset

12.7.2021

Kahdessa valituksessa haastettiin yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeneen sopimuksen perustuslainmukaisuus ja vaadittiin sopimuksen ratifioinnin estämistä. Valitusten hylkääminen on merkittävä edistysaskel eurooppalaisesta yhtenäispatentista ja yhdistetystä patenttituomioistuimesta koostuvan uuden patenttijärjestelmän käyttöönotolle, koska sen myötä Saksa voi viimein ratifioida sopimuksen.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen perustuslainmukaisuus tuli jo toisen kerran Saksan perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi. Ensimmäinen valitus kohdistui ratifiontia koskevaan ehdotukseen. Saksan perustuslakituomioistuin hyväksyi valituksen viime vuonna ja julisti yhdistetyn patenttituomioistuimen voimaan saattamista koskevan lain mitättömäksi. Mitättömyystuomion jälkeen lainsäätäjä muokkasi voimaansaattamislakia ja hyväksyi uuden lain viime vuoden lopussa, johon kohdistuivat uudet valitusperusteet.

Uudet valitukset perustettiin siihen, että yhdistetyn patenttituomioistuimen perustaminen rikkoo Saksan perustuslaissa yksilöille turvattua itsemääräämisoikeutta. Perustuslakituomioistuin kuitenkin linjasi, että tämä oikeus ei luo yksilöille oikeutta saattaa uudelleen tarkasteltavaksi lainsäädäntötoimia, jotka demokraattisesti valittu eduskunta on tehnyt enemmistöperiaatteella. Valituksissa ei ollut ylipäänsä riittävästi perusteltu sitä, että miksi yhdistetyn patenttituomioistuimen perustaminen rikkoisi itsemääräämisoikeutta. Riittävää ei ollut valituksessa esiin tuotu näkökulma siitä, että sopimuksessa ei ollut määritelty tehokkaita toimenpiteitä sille, että yhdistettyyn patenttituomioistuimeen valittavat tuomarit voitaisiin erottaa virasta.

Perustuslakituomioistuin hylkäsi valituksen myös siltä osin kuin siinä vedottiin siihen, että UPC-sopimuksen 20 artikla on Saksan perustuslain vastainen. Artiklassa säädetään EU-oikeuden ensisijaisuudesta suhteessa kansalliseen oikeuteen. Perustuslakituomioistuimen mukaan artikla ei muodosta sellaista vallansiirtoa ylikansalliselle elimelle, mikä menisi Saksan perustuslaista johtuvien rajojen yli. Perustuslakituomioistuin hyväksyi EU-oikeuden ensisijaisuuden uudessa patenttijärjestelmässä.

Uuden patenttijärjestelmän voimaan tulo edellyttää vielä niiden muutosten tekemistä, jotka johtuvat Ison-Britannian päätöksestä olla osallistumasta järjestelmään.

Lehdistötiedote ratkaisuta on luettavissa täältä.

(HL)