PRH ja IPRally yhteistyöhön tekoälyn soveltamisessa patenttihakemusten tutkinnassa

3.4.2020

LEHDISTÖTIEDOTE 3.4.2020

Tekoälyn käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia keksinnön patentoitavuuden arvioinnissa.
Tekoälyn ja asiantuntijatyön yhdistelmä tuottaa tuloksia entistä tehokkaammin myös
etätyöympäristössä.

Patentti- ja rekisterihallitus on ottanut käyttöön IPRally Technologies Oy:n tekoälyyn perustuvan
patenttihakuteknologian. Teknologiaa hyödynnetään erityisesti uusien patenttihakemusten
tutkimusten alkuvaiheessa, jossa on tärkeää löytää nopeasti julkaisut, jotka estävät keksinnön
patentoimista.

IPRallyn teknologia perustuu siihen, että sekä patentoitavista keksinnöistä että aikaisemmista
patenttijulkaisuista muodostetaan automaattisesti teknisiä piirrekarttoja eli graafeja. Tämän jälkeen
tekoäly vertailee graafeja toisiinsa läheisen tunnetun tekniikan löytämiseksi.

Teknologiassa hyödynnetään nopeasti kehittyviä graafipohjaisia ja syväoppivia neuroverkkoja.
– IPRallyn graafeja hyödyntävä menetelmä avaa uusia mahdollisuuksia, ja esimerkiksi monet keksijät
voivat ymmärtää piirrekarttaa paljon helpommin kuin patenttihakemusten koukeroista kieltä”, toteaa
PRH:n asiakkuuspäällikkö Jorma Lehtonen. Tällä hetkellä useimmat patenttivirastot toimivat
poikkeusolosuhteissa lähes kokonaan etätyönä.

– Tutkijainsinöörimme ovat innokkaita kehittämään osaamistaan ja ottamaan uusia työkaluja käyttöön,
mutta näissä poikkeusolosuhteissa kehitämme uusia toimintatapoja ja työvälineitä entistäkin
aktiivisemmin, Jorma Lehtonen jatkaa.

Kansainvälisesti patenttivirastot tekevät laajasti yhteistyötä ja vertailevat kokemuksiaan, sillä tekoäly
eri muodoissaan tarjoaa mahdollisuuden nostaa toiminnan laatua koko innovaatioketjussa alustavan
idean esittäjästä patentin myöntävään viranomaiseen ja riskirahoittajaan asti.
IPRallyn motivaationa virastoyhteistyössä on ensisijaisesti mahdollisimman suuri vaikuttavuus hyvin
perinteisesti toimivalla patenttialalla.

– Tekoälymme koulutus pohjautuu vahvasti patenttivirastojen tutkijoiden tuottamaan dataan, joten on
hienoa päästä vuorostamme auttamaan tutkijoita, sanoo IPRallyn perustaja ja toimitusjohtaja Sakari
Arvela. – Arvioimme myös jatkuvasti tekoälymme suorituskykyä vertaamalla sen antamia tuloksia
ihmistutkijoiden näkemyksiin, mikä tekee tuotteen kehityksestä mielekästä.

Patentti- ja rekisterihallitus lyhyesti:
PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Teollisoikeusasioissa PRH myöntää
keksinnöille patentit ja hyödyllisyysmallit, muotoilulle mallisuojan sekä tuotteille ja palveluille
tavaramerkin. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen
(ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

IPRally Technologies Oy lyhyesti:
IPRally on vuonna 2018 perustettu startup-yritys. Yritys tarjoaa verkkopalvelussaan ymmärrettävää ja
itseään selittävää tekoälyä keksintöjen patentoitavuusselvityksiin ja patenttien mitätöintihakuihin.
Palvelu soveltuu teknologiayrityksille, patenttiasiamiestoimistoille ja tutkimusorganisaatioille.

Lisätietoja:
Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen@prh.fi
+358 29 509 5904

Sakari Arvela
sakari.arvela@iprally.com
+358 50 347 0646