Parlamentti ja neuvosto yhteisymmärrykseen verkkolähetyksiä ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetystä koskevasta direktiivistä

13.12.2018

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen trilogineuvotteluissa lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta koskevasta asetuksesta (komission ehdotus COM(2016) 594 final).

Euroopan parlamentin lehdistötiedotteen mukaan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uudet verkko- ja edelleenlähetyksiä koskevat säännöt 13.12.2018. Tulevien säännösten tarkoituksena on helpottaa lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden mahdollisuutta saattaa uutis- ja ajankohtaislähetyksensä yleisön saataville eri EU-valtioissa. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tarvitsee selvittää tekijänoikeudet ja lähioikeudet ainoastaan niiden päätoimipaikan sijaintivaltiossa alkuperämaan periaatteen mukaisesti. Nykyisin oikeudet on selvitettävä jokaisessa lähetysvaltiossa.

Säännöt tulevat soveltumaan tietyin rajoituksin radio-, ja televisio-uutisiin sekä ajankohtaisohjelmiin. Seuraavaksi direktiivi tulee hyväksiä virallisesti EU:n lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Asiaa koskeva Euroopan parlamentin lehdistötiedote on luettavissa täällä.

(HK)