Opetushallitukselle aloite opetuksessa käytettävien sovellusten henkilötietojen käsittelystä

19.10.2021

Boy studyingApulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt opetushallitukselle aloitteen opetuksessa käytettävien sovellusten henkilötietojen käsittelystä. 

Erilaiset digitaaliset sovellukset ovat yleistyneet opetuksessa perusopetuksen järjestäjien keskuudessa. Oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ovat siksi erityisen ajankohtaisia. Yleistymisen myötä tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi on tullut useita asioita, jotka käsittelevät opetuksessa käytettävien sovellusten keräämiä oppilaiden henkilötietoja.

Käsiteltävien asioiden lisääntymisen myötä apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt Opetushallitukselle aloitteen, jonka tarkoituksena on luoda opetusalalle ohjeistus opetuksessa hyödynnettävien sovellusten käyttöönottoon. Ohjeistuksessa on tarkoitus selventää ja huomioida useita ajankohtaisia, oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Apulaistietosuojavaltuutetun antamien aikaisempien ohjeiden mukaan opetuksen järjestäjän tulee perehtyä esimerkiksi sovelluksen toimintaan ja käyttöehtoihin arvioidessaan mahdollisten sovellusten käyttöönottoa.

Tietosuojavaltuutetun aihetta koskevan uutisen pääset lukemaan täältä. Tiivistelmän apulaistietosuojavaltuutetun antamasta ohjauksesta pääset lukemaan täältä.

Kuva: Compare Fibre sivustolta Unsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat