Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää palautetta tekijänoikeuden rajoituksia koskevia uudistuksia käsittelevästä lakiesityksestä

8.10.2021

Update

EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset ollaan sisällyttämässä Suomen lainsäädäntöön. Sisällyttäminen edellyttää huomattavia muutoksia vanhaan tekijänoikeuslakiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää nyt palautetta nämä muutokset sisältävään lakiesitykseen.

Muutosten myötä vanhaa tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan ja mukautetaan siten, että digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvät kysymykset otetaan vastaisuudessa nykyistä paremmin huomioon. Lakimuutoksen myötä pyritään helpottamaan esimerkiksi teoksien hyödyntämistä opetuksessa ja kulttuuriaineistojen saattamista yleisön saataville.

Lakia pyritään päivittämään siten, että ennen kaikkea käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden edut ja oikeudet otetaan huomioon. Myös sananvapauden totetutumisen varmistamiseen ollaan kiinnitetty erityishuomiota.

Tekijänoikeuslain päivitykseen liittyy monia mielenkiintoisia piirteitä. Huomattava uudistus on esimerkiksi  tekijänoikeusriitalautakunnan perustaminen. Lautakunta olisi uusi, sisällöntuottajien oikeusturvan takaamiseksi perustettava vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Lautakunnassa käsiteltäisiin sisällöntuottajien ja oikeudenhaltijoiden sekä verkkosisällönjakopalvelun tarjoajien välisiä erimielisyyksiä. Lautakunnan ratkaisut olisivat suositusluonteisia.

Hallituksen viimeistelty esitys tekijänoikeuslakia koskevista muutoksista on tarkoitus toimittaa eduskunnalle joulukuussa 2021. Esitystä koskeva yleinen lausuntopyyntö on julkaistu Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausuntojen määräaika on 31.10.2021. Linkin lausuntopalveluun löydät tämän uutisen lopusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aihetta koskevan uutisen löydät täältä.

Luonnoksen hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta sekä lausuntopyynnön löydät Lausuntopalvelu.fi-palvelusta täältä. Eduskunnan kirjaston lakitietopaketin tekijänoikeuslain muutoksista löydät täältä.

Kuva: Markus Winkler sivustolta Unsplashn

Kirjoittajat

Kirjoittajat