Omintakeinen Makeinen

18.10.2013
Korkein hallinto-oikeus totesi  11.10.2013 antamassaan ratkaisussa (nro 3238, diaarinro 2176/1/12), että Pandan hakema tavaramerkki  OMINTAKEINEN MAKEINEN oli rekisteröitävissä.

PRH  ja valituslautakunta olivat aiemmin pitäneet merkkiä erottamiskyvyttömänä. Sanaa OMINTAKEINEN ei voitu pitää deskriptiivisenä, koska sillä ei ollut sellaista kuvailevaa merkitystä, joka olisi antanut relevanttia tietoa tuotteesta. Merkillä oli siten pikemminkin suggestiivinen merkitys.

KHO myös viittasi ratkaisuissaan aiemmin hyväksyttyihin rekisteröinteihin kuten OUTRAGEOUS ORIGINAL, MAINIO MAKEINEN, AHON JOGURTTI ja VIISASTEN TEE.  Sana OMINTAKEINEN ei ollut yleisessä käytössä alan tuotteiden markkinoinnissa, vaan varsin erikoinen valinta makeistuotteiden yhteydessä.

Yhdistelmä OMINTAKEINEN MAKEINEN oli todennäköisemmin miellettävissä sanaleikiksi kuin deskriptiiviseksi tai mainostavaksi ilmaisuksi. Tämän vuoksi ja huomioiden iskulauseen käytöstä esitetty selvitys, KHO piti tavaramerkkiä rekisteröimiskelpoisena. (KK)