OKM asetti tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan

16.3.2012
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on asettanut 15.3.2012 tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ajalle 1.3.2012–31.12.2013.

 Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa, keskustella kansallisista tekijänoikeuteen liittyvistä kysymyksistä, seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä arvioida näitä suuntauksia Suomen kannalta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on myös edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa sekä toimia tiedon välityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii OKM:n valtiosihteeri Jarmo Lindén, varapuheenjohtajana Jukka Liedes ja sihteerinä Anna Vuopala. Toimikunnan jäsenet edustavat tekijänoikeuskenttää monipuolisesti. IPR University Centeriä toimikunnassa edustaa pääsihteeri Marja-Leena Mansala.
(SM)

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan asettamispäätös (15.3.2012)