Omistusoikeus intiimeihin valokuviin voi raueta – saksalaisen tuomioistuimen linjaus jutussa 3 U 1288/13

27.5.2014
Saksalainen ylempi tuomioistuin (Higher Regional Court of Koblenz) on 20.5.2014 päätynyt ratkaisuun jutussa 3 U 1288/13, joka käsitteli oikeutta eroottiseen kuvamateriaaliin.

Tapauksessa kantaja oli ollut parisuhteessa vastaajan kanssa. Vastaaja oli ammatiltaan valokuvaaja. Vastaaja oli parisuhteen aikana ottanut kantajasta valokuvia ja kuvannut videomateriaalia, joista osassa kantaja oli alasti tai eroottisessa kontekstissa. Osan kuvista kantaja oli itse ottanut itsestään.

Parisuhteen päätyttyä kantaja halusi, että kaikki digitaalisessa muodossa olevat kuvat ja videotallenteet, joissa hän esiintyy, tuhotaan. Vaatimus koski sekä eroottissävytteisiä, että muita arkipäiväisempiä valokuvia. Vastaaja kieltäytyi.

Saksalainen tuomioistuin linjasi, että tapauksessa olivat vastakkain kantajan oikeus yksityisyyteen (right to privacy) ja vastaajan omistusoikeus digitaaliseen materiaaliin.

Tuomioistuin katsoi, että suostumus intiimin materiaalin hallussapitoon on tiiviissä yhteydessä parisuhteen olemassa oloon. Mainitun suostumuksen kesto on rajoitettava parisuhteen kestoon. Parisuhteessa olo oli tietynlainen ennakkoehto materiaalin kuvaukselle, ja tämä suostumus oli poistettavissa parisuhteen päättymisen jälkeen. Kuvamateriaali ulottui syvälle yksityisyyden suojan alueelle, joka katsottiin valokuviin liittyviä omistusoikeuksia painavammaksi. Päättelyä tuki se, että kuvamateriaali ei liittynyt valokuvaajan ammattiin, eikä kielto loukannut hänen vapauttaan tehdä työtä. Tuomioistuin kallistui tälle kannalle, vaikka vastaaja ei jutun ratkaisupäivään mennessä ollut osoittanut minkäänlaisia aikeita käyttää kuvia.

Arkipäiväisempiä valokuvia ei sen sijaan tarvinnut tuhota, sillä tuomioistuimen mukaan niitä ei voinut käyttää samalla tavalla kantajan maineen loukkaamiseen kolmansia osapuolia vastaan.

Vastaajalla on mahdollisuus valittaa tuomiosta.

21.5.2014 annettu lehdistötiedote ratkaisusta on luettavissa Saksan oikeus- ja kuluttajansuojaministeriön (Ministerium der Justiz und Für Verbraucherschutz) verkkosivuilta: http://www.mjv.rlp.de/Startseite/ > Gerichte> Ordentliche Gerichte > Oberlandesgerichte > Koblenz > Presse

 (EL)