OHIMin IPR-seurantakeskuksen johtajaksi Paul Maier

14.9.2012
Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) OHIMin yhteydessä toimivan teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalaisen seurantakeskuksen (The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Right Observatory) johtajaksi on nimitetty Paul Maier.

Maier on työskennellyt OHIMissa eri tehtävissä vuodesta 1995 lähtien, mm. muotoiluosaston johtajana, ja tällä hetkellä hän toimii OHIMin valituslautakunnan puheenjohtajana. Uuden tehtävänsä Maier ottaa vastaan tammikuussa 2013.

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamista koskeva asetus (386/2012) annettiin 19.4.2012 ja se tuli voimaan 5.6.2012. Seurantakeskus on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä edistää teollis- ja tekijänoikeudenloukkauksiin liittyvää keskustelua, tutkimusta ja tiedottamista. Näiden tehtävien toteuttamiseksi virasto kerää ja jakaa objektiivista ja vertailukelpoista tietoa teollis- ja tekijänoikeudenloukkauksista, sekä niihin liittyvistä vaikutuksista. (SM)

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property RightAsetus (EU) N:o 386/2012