OHIMilta ohjeistus mustavalkoisten merkkien rekisteröinnistä

22.5.2014
OHIM on julkaissut mustavalkoisten ja harmaan eri sävyistä koostuvien merkkien suoja-alan yhtenäisiä käytäntöjä koskevan ohjeistuksen.

OHIM on julkaissut mustavalkoisten ja harmaan eri sävyistä koostuvien merkkien suoja-alan yhtenäisiä käytäntöjä koskevan ohjeistuksen. Tähän asti osa kansallisista viranomaisista on tulkinnut mustavalkoisten merkkien suoja-alan kattavan kaikki värit, kun osa on nähnyt mustavalkoisena rekisteröidyn merkin tulevan suojatuksi ainoastaan siinä muodossa, jossa merkki on rekisteröity eli mustavalkoisena. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä niiden hakijoiden keskuudessa, jotka ovat hakeneet suojaa samalle merkille useilla alueilla. Erot käytännöissä aiheuttavat ennakoimattomuutta kysymyksissä, jotka liittyvät merkin etusijaan tai merkkien väliseen konfliktiin.

Tavaramerkkien rekisteröintiä ja suoja-alaa yhtenäistettävä

Uusi käytäntö liittyy merkin erottumiskyyn ja prioriteettiin. Yhtenäistetyn käytännön mukaan värin muutos ei muuta merkin erottamiskykyä, mikäli tietyt edellytykset täytetään. Edellytyksenä on esimerkiksi, ettei väri itsessään ole merkin erottamiskyvyn pääelementti, ja että merkin sanalliset ja kuvalliset elementit pysyvät samoina. Mustavalkoinen merkki katsotaan identtiseksi värillisen merkin kanssa, mikäli merkit vastaavat toisiaan siinä määrin, että eroavaisuudet jäisivät huomaamatta keskivertokuluttajalta, ellei merkkejä vertailla rinnakkain. OHIM on sisällyttänyt uudistusta käsittelevään julkaisuunsa käytännön esimerkkejä.

Suomi, Ranska ja Italia ovat päättäneet olla implementoimatta uutta käytäntöä. Ruotsi, Norja ja Tanska eivät liity käytäntöön kansallisten lakiensa vuoksi.

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) pitää kansallisten viranomaisten epäyhtenäisiä rekisteröintikäytäntöjä yhtenä suurimmista tavaramerkkejä koskevista haasteista. OHIM aloitti vuonna 2011 yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa käytäntöjen yhtenäistämistä koskevan projektin, jonka tavoitteena on lisätä tavaramerkkien suojaamisen selkeyttä, oikeudellista varmuutta, laatua ja käytettävyyttä sekä hakijan että viranomaisen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kattava eurooppalainen tavaramerkki- ja mallioikeusverkosto (European trademark and design network). 

OHIM:n julkaisu luettavissa täällä: Common Communication on the Common Practice of the Scope of Protection of Black and White (“B&W”) Marks

 (MH)