OECD:n ja EUIPO:n tutkimus väärän tavaran maailmanlaajuisesta kaupasta

23.6.2021

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) Global Trade in Fakes: A WORRYING THREAT -tutkimuksessa esitetään päivitetty kvantitatiivinen analyysi tuoteväärennösten ja piraattituotteiden kaupan arvosta, ulottuvuudesta sekä laajuudesta. Vuoden 2019 dataan perustuvassa tutkimuksessa arvioidaan kyseisten tuotteiden kansainvälisen kaupan kokonaisarvoksi 464 miljardia dollaria, mikä edusti 2,5 % kyseisen ajankohdan maailmankaupasta.

Tutkimuksessa arvioidaan myös yksityiskohtaisesti Euroopan unionin tilannetta. Vuonna 2019 EU:iin maahantuotujen tuoteväärennösten ja piraattituotteiden kokonaisarvoksi esitetään 119 miljardia euroa, mikä edusti 5,8 % EU:n kokonaistuonnista. Luvuissa ei kuitenkaan oteta huomioon jäsenvaltioiden sisällä tuotettuja ja niissä kulutettuja tuotteita, eikä internet-piratismin kohteena olevaa digitaalista sisältöä.

Vaikka COVID 19 -pandemia on vaikuttanut väärän tavaran kauppaan, ovat sen määrälliset vaikutukset jääneet odotettua pienemmäksi. Pandemia on pääasiallisesti pahentanut olemassa olevia tuoteväärennöstrendejä, minkä lisäksi etenkin verkkoympäristön kiihtynyt väärinkäyttö on lisännyt kaikkien väärennöstuotteiden verkkotarjontaa.

Tuoteväärennöksiä esiintyy tutkimuksen perusteella entistä useammalla teollisuudenalalla. Tavaroiden väärentäminen koskee niin yleisiä kuluttajatuotteita, yritysten keskinäistä kauppatavaraa, tietotekniikan tuotteita kuin luksushyödykkeitä. Monien näistä tuotteista huomautetaan muodostavan huomattavia riskejä niin terveydelle, turvallisuudelle kuin ympäristöllekin.

Vaikka tuoteväärennökset ja piraattituotteet voivat olla peräisin käytännössä kaikkien mantereiden talousalueilta, johtavat tiettyjen valtioiden taloudet väärällä tavaralla käytävää kansainvälistä kauppaa. Suurin osa pysäytetyistä tuoteväärennöskuljetuksista on peräisin Itä-Aasiasta, erityisesti Kiinasta ja Hong Kongista.

Väärää tavaraa rahdataan tutkimuksesta ilmenevällä tavalla kaikilla mahdollisilla kuljetustavoilla. Valvonnalle tuottavat erityisiä haasteita pienet postipaketit, joita takavarikoidaan määrällisesti useimmiten. Merikonttikuljetuksilla liikutettu väärä tavara muodostaa arvoltaan sen sijaan selvän enemmistön, ja merikontit edustivat vuonna 2019 yli puolta takavarikoitujen tuoteväärennösten kokonaisarvosta.

Löydät koko tutkimuksen ja sen tiivistelmän täältä.

(JT)