Mainonnan eettisen neuvoston huomautuksia 13.6.2019

2.7.2019

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 13.6.2019 yhteensä neljä huomautusta, joista kahdessa oli kyse vaikuttajan blogikirjoituksista ja kahdessa toisen vaikuttajan YouTube-videoista.

Kaksi huomautuksista koski YouTube-alustalle ladattuja videoita. Ensimmäistä huomautusta (MEN 17/2019) koskevalla videolla vaikuttaja esitteli asuntoaan, jossa oli yhteistyökumppanilta saatuja julisteita. MEN:n mukaan vaikuttaja oli pyrkinnyt merkitsemään julkaisunsa mainokseksi, sillä vaikuttaja oli käyttänyt YouTube-palvelun merkitätyökalua ”sisältää maksettua mainossisältöä” ja videon alapuolella oli teksti yhteistyöstä yrityksen kanssa. MEN:n mukaan YouTube-videon tyypillinen katselu tapahtuu matkapuhelimella, jolloin videon alapuolella oleva teksti ei välttämättä näy. Vaikuttajan kanavan videolistauksessa kyseinen video oli nimetty asunnonesittelyksi, jonka vuoksi video näyttäytyi toimituksellisena, ei-kaupallisena aineistona.

Toisessa huomautuksessa (MEN 18/2019) esillä ollut video koostui päivän tapahtumista, jossa vaikuttaja kertoo äänikirjapalvelusta. Vaikuttaja oli saanut palvelun ilmaiseksi, mutta yrityksen kanssa ei oltu sovittu erikseen YouTube-mainonnasta. Vaikuttaja sanoi videolla ettei kyseessä ole maksettu mainos, mutta toisaalta samalla videolla mainitaan yhteistyöstä markkinoijan kanssa. MEN katsoi, että kyseinen video oli mainos.

Kummassakaan videossa markkinointi ei ollut selvästi tunnistettavissa kirjallisella ja suullisella maininnalla videon alussa siten, että mainostava yritys ilmenee selkeästi.

MEN 17/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, kuka on markkinoija (huomautus)
MEN 18/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, kuka on markkinoija (huomautus)

Kaksi huomautusta annettiin brändilähettiläänä toimivan blogivaikuttajan kirjoituksista. Ensimmäisen huomautuksen (MEN 19/2019) blogi-kirjoitus koski vaikuttajan järjestämää tapahtumaa, jota koskevaa kirjoitusta blogissa vaikuttaja ei itse nähnyt mainontana. Kuvissa esiintyi vaikuttajan yhteistyöyrityksen lahjoittamia urheiluvaatteita. Koska vaikuttaja toimi yrityksen brändilähettiläänä kuukausipalkkaa vastaan tarjoten yritykselle näkyvyyttä katsoi MEN blogin kokonaisuudessaan yrityksen mainokseksi.

Toisessa (MEN 20/2019) blogi-kirjoituksessaan sama vaikuttaja oli kertonut työstään yrityksen brändilähettiläänä, jonka vuoksi vaikuttajan mukaan yhteistyö yrityksen kanssa oli vaikuttajan mukaan avoimesti tekstissä esillä. Teksti sisälsi mainoslinkkejä, joista vaikuttaja oli maininnut. MEN piti koko blogikirjoitusta mainoksena, eikä ”sisältää mainoslinkkejä” ollut riittävä ilmaisu kaupallisesta luonteesta.

Mainonnan eettisen neuvoston mukaan blogikirjoituksissa oli kyse markkinoinnista, eikä se ollut selvästi tunnistettavissa teksteistä. Tunnistettavaa olisi ollut blogin alussa ja lopussa oleva selkeä mainostunniste. Blogialustan vastauksessa vedottiin, että yhteistyöt olivat vaikuttajien itse sopimia eikä alustaja ollut osallisena kaupalliseen yhteistyöhön. MEN kuitenkin totesi, että vaikuttajan lisäksi myös aikakauslehtiyhtiö alustana oli osaltaan asemansa mukaisessa vastuussa markkinoinnista.

MEN 19/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, blogi (huomautus)
MEN 20/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, blogi (huomautus)

(SP)